Sökning: "sjuksköterskans erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 1539 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans erfarenheter.

 1. 1. NÄR ETT BARN DÖR. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ vård till barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Sandström; Olga Stigmarker; [2024-01-30]
  Nyckelord :Barn; Erfarenheter; Pediatrisk palliativ vård; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: 600 barn dör i Sverige varje år. Vid palliativ vård av barn är det viktigt att arbeta familjecentrerat samt att som sjuksköterska hantera egna känslor. Tidigare forskning har visat på etisk stress, brist på utbildning samt komplexitet i att kommunicera med barnen och anhöriga. LÄS MER

 2. 2. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS BESLUT ATT ANMÄLA MISSTANKEN OM BARNMISSHANDEL. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Påhlson; Hanna Sterner; [2024-01-30]
  Nyckelord :sjuksköterska; barnmisshandel; anmälan; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett globalt problem och drabbar årligen miljontals barn. Dessa barn utsätts för lidande och riskerar att leva med konsekvenserna i resten av sina liv. Sjuksköterskor har en möjlighet att upptäcka misshandel och hjälpa dessa barn. LÄS MER

 3. 3. KULTURKROCKAR INOM PALLIATIV VÅRD – SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rosario Herrera Ahumada; Emma Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; palliativ vård; kulturell kompetens; sjuksköterska; personcentrering; postkolonial; erfarenheter; anpassning; delaktighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfalden i Sverige ökar vilket leder till att möten mellan kulturer blir allt vanligare. Detta kommer ställa högre krav på sjukvårdspersonal i palliativ vård att möta andra kulturer och tillgodose kulturella behov. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärers påverkan på vårdandet av patienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fatmah Rabto; Erica Honeth; [2024]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Språkbarriär; Tolk; Vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med den ökade mängden människor som behöver emigrera till utrikes länder innebär det att vården i det mottagande landet utsätts för nya utmaningar för att ge fullständig och jämlik vård till alla nya invånare. Sjuksköterskor är en del av ett vårdteam som utsätts för språkskillnader i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Ett nytt liv : En allmän litteraturöversikt om hjärtstoppsöverlevares upplevelser av livet efter utskrivning från sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2024]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevnad; patientupplevelser; vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Introduktion Årligen inträffar omkring 10 000 hjärtstopp i Sverige och endast 12% av de som drabbas överlever. Vid ett hjärtstopp förlorar hjärtat sin pumpförmåga och blodcirkulationen upphör. Kroppen utsätts för ett stort trauma och de långsiktiga komplikaitonerna hos överlevarna är ofta många. LÄS MER