Sökning: "sjuksköterskans interventioner"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans interventioner.

 1. 1. Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för att främja barns trygghet inför kirurgiska ingrepp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Maté; Vilma Nyman; [2022-02-09]
  Nyckelord :Preoperativa interventioner; barn; ångest; oro; kirurgiska ingrepp; sjuksköterska; Preoperative interventions; children; anxiety; surgical procedures; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn upplever ofta rädsla inför sjukhusvistelse och operation. Cirka 40–60% av alla barn som skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp upplever rädsla och ångest. Detta kan få negativa konsekvenser för den postoperativa läkningen och framtida sjukhusbesök. LÄS MER

 2. 2. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 3. 3. Nurses' Perceived Limitations within Conversations about Sexual Health : A Literature Review

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kim Kavanagh; Julia Lilljegren; [2022]
  Nyckelord :communication; deductive method; modelling role modeling; nursing; qualitative method; kommunikation; deduktiv metod; kvalitativ metod; modeling role modeling; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Sexual health is a fundamental determinant of health and wellbeing. Sexual interventions need to meet the same standard as any other health issues. Nurses have a responsibility to give patients holistic care and promote health. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans stödjande interventioner av de andliga och existentiella behoven hos den palliativa patienten : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Alvarsson; Julia Nordquist; [2022]
  Nyckelord :Palliativ vård; vård i livets slutskede; sjuksköterskans stöd; andlig och existentiell vård.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av sjuksköterskans korta interventioner i primärvården hos vuxna patienter med riskbruk och beroende av alkohol

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Miranda Louise Gramby; Ebba Lindblom; [2022]
  Nyckelord :Korta interventioner; sjuksköterskor; alkohol riskbruk; alkoholberoende; primärvården; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överkonsumtion av alkohol är en riskfaktor som kan leda till allvarliga skador och sjukdomar som följd. Studier har visat på goda effekter av korta interventioner (motiverande eller rådgivande samtal 5-30 minuter) hos dessa patienter. LÄS MER