Sökning: "sjuksköterskans styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans styrdokument.

 1. 1. Forskning i Nordic Journal of Nursing Research : En kvalitativ innehållsanalys av en vårdvetenskaplig tidskrift

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Destina Dag; Jenni Turulin; [2019]
  Nyckelord :Evidence; Research; Qualitative content analysis; Nursing; Scholar articles; Evidens; Forskning; Kvalitativ innehållsanalys; Omvårdnad; Vetenskapliga artiklar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt olika lagar och styrdokument betonas sjuksköterskans ansvar kring att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen och att arbeta evidensbaserat. Ett sätt att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen är att läsa vårdvetenskapliga tidskrifter. LÄS MER

 2. 2. Ibland kan jag känna att vad tusan ska jag göra för att påverka? Vad ska vi göra för att ändra på siffrorna?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Suzanne Jonsson; Sara Strand; [2018]
  Nyckelord :New public management; Hälso- och sjukvård; Kostnadseffektiv; Barnhälsovård; Barnavårdscentral; Sjuksköterska; Amning;

  Sammanfattning : Att amma sitt barn innebär många hälsofördelar för både mamma och barn. Amningsfrekvensen i Sverige ligger trots det lågt och inte många delar av landet når upp till de amningsmål som satts upp för barnhälsovården. LÄS MER

 3. 3. Sexuell hälsa i en vårdkontext : Hindrande och främjande faktorer för sjuksköterskans samtal om sexuell hälsa med patienten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Fichtel; Elin Bäcklund; [2017]
  Nyckelord :Sexual health; communication; attitudes; nurse - patient; nurse; Sexuell hälsa; kommunikation; attityder; sjuksköterska - patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: The World Health Organization betraktar sexuell hälsa som en betydande del för god hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Sexuell hälsa kan på olika vis påverkas av sjukdom men är ändå en viktig aspekt för hälsan. LÄS MER

 4. 4. Den avsexualiserade patienten : Faktorer som påverkar sjuksköterskans samtal om sexualitet och reproduktion med patienten

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jennifer Watts; [2017]
  Nyckelord :barriers; communication; nurse-patient relationship; SRHR; hinder; kommunikation; sjuksköterske-patient relation; SRHR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många sjukdomar och behandlingar inverkar på sexuell och reproduktiv hälsa och/eller funktion [SRHF]. Sjuksköterskor [SSK] har ansvar att lyfta detta med patienter, enligt lag samt nationella styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Barn som genomgår en skoliosoperation - Sjuksköterskans bemötande och omvårdnadsåtgärder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carin Holmström; Julia Sundström; [2016-01-11]
  Nyckelord :Sjuksköterska; bemötande; skolios; barn; familj; skoliosoperation; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Skolios är en missbildning på ryggraden som drabbar främst barn och ungdomar. Det finns olika typer av skolios och likaså olika behandlingsåtgärder. Den som lider av allvarlig skolios behandlas övervägande genom ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER