Sökning: "sjuksköterskans undervisande roll"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans undervisande roll.

 1. 1. MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN : Sjuksköterskans betydelse för patientens egenvård vid venösa bensår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Pahlin; Ylva Wieslander; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Sjuksköterska; Venösa bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den främsta orsaken till venösa bensår är venös insufficient. Trots att det finns evidensbaserade metoder för att behandla venösa bensår, fortsätter svårläkta sår vara ett ständigt dilemma inom öppenvården. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar anhörigvårdares upplevelse av livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; Josefine Olsson; [2014]
  Nyckelord :anhörigvårdare; livskvalitet; upplevelser; faktorer;

  Sammanfattning : Det har setts en ökning i att bedriva anhörigvård på grund av kortare vårdtider samt platsbrist på vårdhem. Vårdande ses som en krävande uppgift bland anhörigvårdare och kan påverka deras upplevda livskvalitet. Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar anhörigvårdares upplevelse av livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS UNDERVISANDE ROLL FÖR ATT NÅ FÖLJSAMHET TILL EGENVÅRD HOS PATIENTER MED TYP 2 DIABETES

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Caroline Hovbrand; Therese Håkansson; [2013]
  Nyckelord :compliance; education; lifestyle changes; nurse; nursing; self-care; type 2 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av Sveriges befolkning har ca 2-4,5 % diagnosen diabetes. Av de diagnostiserade har 10-15% typ 1 diabetes och resterande typ 2 diabetes. Eftersom sjukdomen ständigt ökar så finns dessa patienter överallt. Det finns således stor möjlighet att som färdig sjuksköterska träffa dessa patienter både inom primärvård och slutenvård. LÄS MER

 4. 4. Människor bakom sjukdomen - En litteraturstudie som beskriver de erfarenheter och förväntningar som patienter med typ 2-diabetes har

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Farideh Keykha; Farideh Moradi Shayegan; [2012-03-28]
  Nyckelord :Typ 2-diabetes; sjuksköterska; patient; undervisning; patientundervisning; erfarenheter; patienters perspektiv; livsstilsförändringar; Motivation; konsultation;

  Sammanfattning : Bakgrund Typ 2- diabetes är en kronisk sjukdom som ställer personen inför att leva sitt liv med ett förändrat hälsotillstånd. Förändrad livsstil är en central del av behandlingen vid typ 2- diabetes och detta ställer stort krav på ett lärande och personen blir beroende av sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Preoperativ patientutbildning - att ta tillvara patientens egna resurser genom att skapa känsla av sammanhang.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Lindér; [2011-04-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En patient som ska genomgå en operation kan uppleva känslor som maktlöshet och utsatthet. Patienten kan även känna sig rädd för själva ingreppet och narkosen och vara orolig för hur operationen kan komma att påverka livet. LÄS MER