Sökning: "sjuksköterskans uppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans uppfattning.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning och erfarenheter av att bedöma akuta tillstånd : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marielle Falk; Snezhana Wismén; [2020]
  Nyckelord :Bedömningsstöd; Beslutsstöd; distriktssjuksköterska; enkätundersökning; identifiering; vårdbehov.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen sköra äldre med komplexa vårdbehov ökar inom kommunala verksamheter. Det ställer höga krav på kompetens hos sjuksköterskan. För att snabbt och säkert kunna identifiera akut tillstånd behöver sjuksköterskan bedömningsstöd som underlättar att rätt beslut tas för att ge säker vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskornas uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbetet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Karlsson Lindén; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ; Samarbete; Sjuksköterska; Teamarbete; Uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen har tydliga riktlinjer att följa, vilka utgörs av ett påtagligt ansvar i omvårdnaden av patienter samt krav på att uppfylla en roll som ledare i arbetsteam. Trots riktlinjer och krav uppfattar många sjuksköterskor att de saknar förutsättningar för att klara av att axla rollen som en adekvat och fullgod ledare. LÄS MER

 3. 3. AKUT OMHÄNDERTAGANDE AV ÄLDRE : Kommunsjuksköterskans erfarenehter av att arbeta med ett beslutsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Björnstad; Linnéa Grönlund Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; Beslutsstöd; Kommunsjuksköterska; Kvalitativ; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet som kommunsjuksköterska är i många fall ensamt vilket bidrar till ettstort ansvar. I dagens samhälle blir befolkningen äldre och många vårdas inom hemsjukvård och på äldreboende. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans perspektiv på arbetsrelaterad stress, hög arbetsbelastning och patientsäkerhet på en akutmottagning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Julia Bergström; Erica Bonde; [2020]
  Nyckelord :Literature review; Nurses experience; Safe care; Work related stress; Workload; Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; Litteraturöversikt; Sjuksköterskans upplevelse; Säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet på en akutmottagning beskrivs som stressfyllt och innebär hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna. Sjukvården regleras av ett antal lagar för att säkerställa att vården håller god kvalitet och även arbetsmiljön för sjuksköterskorna regleras i lagar och föreskrifter. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av att leva med cancer kopplat till livsmening och andlighet : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Hedenqvist; Teresia Stolt; [2020]
  Nyckelord :Andlighet; Cancer; Coping; Mening; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Cancer är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar och omfattar runt 200 olika tumörsjukdomar. Den eller de tumörer som bildas vid cancer kan vara godartade eller elakartade och skapa varierande fysiska och psykiska utmaningar beroende på typ av cancerform, sjukdomsstadier och person. LÄS MER