Sökning: "sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer.

 1. 1. Att vårda patienter när språkbarriärer råder – En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saba Berhe; Merriem Nettah; [2019-08-16]
  Nyckelord :Språkbarriär; mångkulturell omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade invandringen har resulterat i ökat antal patienter med annan etnisk bakgrund som behöver vårdas i det svenska sjukvårdssystemet. Detta har medfört till att ett gemensamt språk inte alltid finns mellan sjuksköterskan och patienten, därför kan språksvårigheter skapa barriärer i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Språkbarriärer i vården- Utifrån ett sjuksköterske- och ett patientperspektiv : – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Bahar Palani; Kurtulus Arslan; [2019]
  Nyckelord :Emigranter; kommunikationsbarriär; patientperspektiv och sjuksköterskeperspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Språk är ett kommunikationsmedel. För att människor ska kunna kommunicera med varandra använder de ett gemensamt språk. Vilket har betydelse för omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av transkulturella vårdmöten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aziza Seid; Nejia Ben Hafsia; [2019]
  Nyckelord :Transcultural nursing; cultural competence; experience; communication; interpreter; Transkulturell omvårdnad; kulturkompetens; upplevelse; kommunikation; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migration, kultur och språkbarriärer innebär stora utmaningar inom sjukvården. Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från att se patienten i sitt sammanhang utan koppling till synen på omvärlden. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationssvårigheter inom transkulturell omvårdnad – en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ifraax Hussein Elmi; Ida Palomaa; [2018]
  Nyckelord :Communication; Culture; Language; Transcultural care; Kommunikation; Kultur; Språk; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har blivit ett mångkulturellt land. Detta kan leda till svårigheter i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Dessa hinder kan leda till missförstånd och felbedömningar i vården. Syfte: Syftet var att beskriva transkulturell omvårdnad och kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Språkbarriärer i omvårdnaden : Sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Lindegren; Josefin Persson; [2017]
  Nyckelord :communication; experience; language barrier; nurse; kommunikation; sjuksköterska; språkbarriär; upplevelse;

  Sammanfattning : Globaliseringen ökar och med de tillhörande samhällsförändringarna utsätts hälso- och sjukvården för kommunikationsproblem i form av språkbarriärer. Dessa barriärer påverkar sjuksköterskans möjlighet att utföra god omvårdnad samt förutsättningen att bygga en relation till patienten. LÄS MER