Sökning: "sjuksköterskans upplevelse av telefonrådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sjuksköterskans upplevelse av telefonrådgivning.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av det telefonrådgivande samtalet ur ett patientsäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Malin Persson; Anne-Sophie Samnegård; [2020]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Telefonrådgivning; Sjuksköterska; Upplevelser; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning har en central plats i sjukvården och bedrivs främst av legitimerade sjuksköterskor. Den finns till för att bedöma, stödja, undervisa och triagera patienter i behov av vård. Telefonrådgivning baseras på kommunikation, och svårigheter finns i den icke visuella kontakten. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar kvaliteten i telefonrådgivningen på vårdcentral

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann Capaldi; Hili Sultani; [2018]
  Nyckelord :telefonsjuksköterska; telefonrådgivning; kvalitet; vårdmöte;

  Sammanfattning : Telefonrådgivning är en arbetsuppgift för sjuksköterskor i primärvården. Som sjuksköterska strävar man efter att skapa en bra kvalitet på varje samtal då man sitter i telefonrådgivningen. Men det lyckas tyvärr inte alltid då det är många faktorer som påverkar samtalen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med telefonrådgivning : -En intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Caroline Bergman; Sofie Johansson; [2017]
  Nyckelord :telephone triage; self-care; experience; communication; nursing; telefonrådgivning; egenvård; erfarenhet; upplevelse; kommunikation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tanken med telefonrådgivningen var både att minska antalet besök hos läkarna men även öka tillgängligheten genom att slussa patienterna till rätt vårdnivå i början av sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan i telefonrådgivningen ska göra adekvata och välgrundade omvårdnadsbedömningar utifrån den vårdsökandes individuella hälsoproblem. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att hänvisa patienter på en akutmottagning utifrån ett datorbaserat rådgivningsstöd : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Andreas Medin; [2016]
  Nyckelord :Emergency department; Nurse; Experience; Referral; Triage; Self-care; Akutmottagning; Sjuksköterska; Upplevelse; Hänvisning; Triage; Egenvård;

  Sammanfattning : I Sverige finns 71 sjukhusbundna akutmottagningar som under 2015 uppskattades handlägga 2,53 miljoner besök, en siffra som ökar år från år. Siffran är en ökning med ca tre procent jämfört med 2014. LÄS MER

 5. 5. Primärvårdssjuksköterskors upplevelser av att använda sig av Triagehandboken vid telefonrådgivning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Charlotte Lindskog; Cecilia Englén; [2010]
  Nyckelord :beslutsstöd; enkätstudie; primärvård; upplevelse; sjuksköterska; telefonrådgivning; triage;

  Sammanfattning : Bakgrund: Telefonrådgivning utgör en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter inom primärvården och de allra flesta har någon gång tagit kontakt med vården via telefon. Användningen av ett beslutsstöd vid rådgivning och triagering har blivit allt vanligare. LÄS MER