Sökning: "sjuksköterskeledd"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet sjuksköterskeledd.

 1. 1. Sjuksköterskans roll i vård- och behandling av patienter med förmaksflimmer. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Cecilia Thorbjörnsson; [2021-05-07]
  Nyckelord :sjuksköterskeledd; förmaksflimmer; patientutbildning; egenvård; följsamhet till guidelines;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in adults and a growing problem of an epidemic nature. AF is a complex and complicated disease with severe consequences as a result, and for this reason health care requires to offer support and treatment options that corresponds to this complexity. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskeledda mottagningar och dess effekt för patienter med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alé; Anna Cutler; [2021]
  Nyckelord :Atrial Fibrillation; Nurse-led clinics; Effects; Guidelines; Person-centred care; Förmaksflimmer; Sjuksköterskeledd mottagning; Effekter; Riktlinjer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtrytmsrubbningen och är associerat med en ökad risk för morbiditet och mortalitet, samt en negativ påverkan på livskvaliteten. Förmaksflimmer är en kronisk sjukdom och står för en stor del av sjukdomsbördan både för patienterna och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsrådgivning för patienter med diabetes typ 2 via E-Hälsa.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kajsa Jönsson; Pauline Fridvall; [2021]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; E-hälsa; livsstilsrådgivning; patientens upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en långvarig fysisk sjukdom och beskrivs vara en av de ledande dödsorsakerna i världen. Det är därför viktigt att personer med diabetes typ 2 har en god glykemisk kontroll och ett hälsosamt levnadssätt. Med hjälp av E-hälsa kan god hälsa uppnås både kostnadseffektivt och flexibelt. LÄS MER

 4. 4. Patienters följsamhet till egenvårdsråd efter en hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Emilia Kyrk; Olivia Libäck; [2020]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Följsamhet; Egenvårdsråd;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Efter en hjärtinfarkt drabbas en stor andel patienter av ytterligare någon form av hjärt-kärlsjukdom inom det första året. För att minska medföljande risker och kunna återgå till ett normalt liv är det av största vikt att följa de egenvårdsråd som ges. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse av blodtrycks- och kolesterolvärden hos patienter med hypertoni vid två hälsocentraler varav den ena har sjuksköterskeledd hypertonimottagning : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Eva-Marie T.Johansson; Maria Fagerberg; [2020]
  Nyckelord :blodtryck; hypertoni; hypertonimottagning; primärvård; sjuksköterskeledd;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: I Sverige har regeringen beslutat att genom fokus på primärvård förbättra folkhälsan. Fortfarande har 1,8 miljoner svenskar hypertoni, hälften står under behandling. I Gävleborg har antalet patienter med diagnosen ökat. LÄS MER