Sökning: "sjuksköterskeperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade ordet sjuksköterskeperspektiv.

 1. 1. Personcentrerad vård till personer med demenssjukdom : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helen Ky; Ellen Gustafsschiöld; [2022]
  Nyckelord :Caring; dementia; holistic view; literature review; nurse; Demens; helhetssyn; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att demenssjukdom kan ge en känsla av förlust och kamp. Det påverkar inte bara personens livskvalitet och framtidsplaner, utan även närstående. I denna komplexa situation uppger närstående vikten av empatisk förståelse från sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Att bevara värdigheten hos den äldre patienten : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Söderroos; Carolina Johansson; [2022]
  Nyckelord :Autonomi; delaktighet; kvalitativstudie; personalbrist; sjuksköterskorna och tidsbrist.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns variation i vad värdighet innebär, begreppet varierar av olika anledningar och kan förstås och betyda olika för människor. Tidigare forskning visar även att flertal äldre patienter är missnöjda med sin vård och anser bland annat att relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna är en viktig del i deras vård. LÄS MER

 3. 3. Att möta anhöriga i samband med dödsfall på sjukhus : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jonas Gustafsson; Johanna Bravo; [2022]
  Nyckelord :Comfort Theory; död; litteraturstudie; närstående; sjuksköterskor; tröst.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver anhörigas olika behov vid dödsfall. Det beskrivs olika åtgärder vilket underlättar anhörigas sorgearbete, även handlingar som förvärrarsituationen. LÄS MER

 4. 4. Faktorer inom sjuksköterskans arbetsområde som påverkar patientsäkerheten på sjukhus : En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Vickström; Frida Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Tidsbrist; Utbrändhet; Vårdskador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans yrkesroll innebär ett arbete med både hälsofrämjande och preventionssyfte. Det innehåller också en mängd etiska val och prioriteringar i arbetet som kan omfatta konsekvenser vid fel beslutsfattande. LÄS MER

 5. 5. Vårdande på akutmottagning : En litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sanna Boström; Eva Holmberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER