Sökning: "sjuksköterskeperspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet sjuksköterskeperspektivet.

 1. 1. Omvårdnadsrelaterade utmaningar inom palliativ vård i hemmet med fokus på sjuksköterskors erfarenheter och känslor : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Fanny Larsson; Linnea Holm; [2022]
  Nyckelord :challenges; experiences; home care; nurse perspective; palliative care; erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskeperspektivet; utmaningar; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjukdom som är obotlig benämns som palliativ vård och det är något som alla individer har rätt till att få. Syftet med palliativ vård är att lindra patientens lidande och ge en så bra livskvalitet som är möjligt. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarnheter av palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Andreas Björk; Svensson Hanne; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i livets slutskede.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja patientens livskvalitet där sjuksköterskan har en central roll och ansvarar för de behov, och önskningar som efterfrågas av patienten och dess närstående. Palliativ vård innebär även att uppnå ett holistiskt välmående hos patienten, lindra lidande och smärta samt ge patienten ett värdigt slut i livet. LÄS MER

 3. 3. Palliativ vård i livets slut : En allmän litteraturöversikt utifrån sjuksköterskeperspektivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Holm; Lisa Malm; [2020]
  Nyckelord :Döendeprocessen; lidande; samarbete; stöd; utbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Det Frivilliga Tvånget : Ett sjuksköterskeperspektiv gällande informellt tvång inom vuxenpsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jafar Fathollahi; Urban Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informellt tvång är vanligt inom vuxenpsykiatrisk slutenvård. Tidigare forskning visar att detta område inte är tillräckligt utforskat utifrån sjuksköterskeperspektivet. Därav kan det vara av intresse för vårdvetenskapen att få ytterligare kunskap kring problematiken. LÄS MER

 5. 5. Ett gott skratt förlänger livet? : En litteraturöversikt om hur humor används och upplevs i vården, ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Julia Viding; Kristian Tiger; [2016]
  Nyckelord :Humour; Therapeutic relation; Nursing; Communication; Person-centered care; Nurse-patient-relation; Humor; Terapeutisk relation; Omvårdnad; Kommunikation; Personcentererad vård; Sjuksköterska- patient-relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor som inslag i mänsklig kultur går att identifiera så långt tillbaka som det finns skriftliga källor. Humor påverkar social interaktion, används för att känna social samhörighet, skapa band människor emellan och stärka relationer. Traditionellt har sjuksköterskans roll haft begränsat medicinskt fokus. LÄS MER