Sökning: "sjuksköterskestudent"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet sjuksköterskestudent.

 1. 1. Från student till legitimerad sjuksköterska : Nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sinit Garza; Lona Karim; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskestudent; nyutbildad sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; hanteringsstrategier; övergång;

  Sammanfattning : Att börja arbeta som nyutbildad sjuksköterska innebär stora omställningar. Det sker ett rollskifte från att vara student till att inta rollen som legitimerad sjuksköterska. Detta medför ett ansvar som kan vara överväldigande för nyutbildade sjuksköterskor samt bidra till stress. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters upplevelse av lärande på kliniskt träningscenter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Axelsson; [2020]
  Nyckelord :Kliniskt träningscenter; lärande; sjuksköterskestudenter; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att erhålla titeln sjuksköterska i Sverige måste studenten gå en treårig universitetsutbildning. Teoretiska och praktiska färdigheter ska läras för att tillgodose patientsäkerheten. De praktiska färdigheterna lärs i form av verksamhetsförlagd utbildning och lärande på kliniskt träningscenter. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenters erfarenheter av kompetens i samband med vård i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Taina Turunen; Lagerqvist Eriksson Ulrika; [2020]
  Nyckelord :Erfarenhet; kunskap; sjuksköterska; sjuksköterskestudent; stöd; vård vid livets slut;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Alltfler människor är i behov av palliativ vård. Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret för omvårdnaden. Att utföra palliativ vård och vård vid livets slut är utmanande och kräver kunskap hos den som vårdar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter inom barnsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Lind; Alice Öberg; [2019-08-01]
  Nyckelord :handledare; handledning; upplevelse; sjuksköterska; sjuksköterskestudent; intervjustudie; barnsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter har verksamhetsförlagd utbildning ett flertal gånger under sin studieperiod, under denna utbildning har man en handledare som arbetar som sjuksköterska på avdelningen. Sjuksköterskor har ett ansvar att se helheten hos sina patienter samtidigt som de ska handleda en student. LÄS MER

 5. 5. Från sjuksköterskestudent till novissjuksköterska - En strukturerad litteraturöversikt över effekterna av "high fidelity" simulering för sjuksköterskestudenter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Andersson; Luca Banga; [2019-08-01]
  Nyckelord :Simulation; Nursing student; High Fidelity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att sjuksköterskestudenter upplever brist på kunskap gällande kognitiva och praktiska färdigheter, vilket kan leda till att de känner sig osäkra och har sämre självförtroende. Dessa känslor kan i sin tur leda till att studenterna känner sig oförberedda inför sitt framtida kliniska arbete, en osäkerhet som även kan påverka patientsäkerheten. LÄS MER