Sökning: "sjuksköterskeutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet sjuksköterskeutbildning.

 1. 1. Sjuksköterskeutbildningen i Karlstad 1907-1909 : Kvinnorna under de första åren

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lovisa Milde; [2019]
  Nyckelord :sjuksköterska; Karlstad; sjuksköterskeutbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskestudenters resonemang om bemötandet av personer med nedstämdhet : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Isa Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; blivande sjuksköterskor; nedstämdhet; psykisk ohälsa; resonemang sjuksköterskeutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blivande sjuksköterskor tycks ha en bristande förmåga att känna igen psykisk ohälsa, samtidigt ingår det i sjuksköterskans uppgifter att förebygga sjukdom och lindra lidande. Syfte: Syftet var att beskriva blivande sjuksköterskors resonemang om bemötandet av personer med nedstämdhet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters empatinivåer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Ollén Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Empathy; nursing student; specialized nursing student; education; patient-nurse-relationship;

  Sammanfattning : Forskning har visat att empati är betydelsefullt i sjuksköterske-patient-relationen. Då empatisk förmåga tränas under sjuksköterskeutbildningar är mätning av empatinivåerna av betydelse för utbildningens kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence-based practice; nursing; preceptorship; municipal health care; Phenomenography; Evidensbaserat förhållningssätt; sjuksköterska; handledning; kommunal hälso- och sjukvård; fenomenografi;

  Sammanfattning : Evidensbaserat förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de senaste decennierna. Trots det är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor som uppger att de använder forskning i sin vardag. LÄS MER

 5. 5. Att existera som transperson i vården – Vikten av bemötande och kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jo Vikingsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Transperson; bemötande; sjuksköterskeutbildning; transpersoners hälsa; jämställd vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner har alltid existerat, men mer eller mindre öppet. Hur ser tillgången till vård ut idag? Hur kan sjuksköterskan tillgodogöra patienter med transidentitet en vård på lika villkor, fri från fördomar och diskriminering? Hur kan utbildningen för sjuksköterskor utvecklas och hur kan kunskapsbarriärer övervinnas? Transpersoner riskerar att utsättas för respektlöst bemötande i mötet med vården, och många undviker att söka vård på grund av rädsla för denna respektlöshet. LÄS MER