Sökning: "sjuksköterskor attityd psykisk sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sjuksköterskor attityd psykisk sjukdom.

 1. 1. Övervikt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning- en balansgång mellan självbestämmande och hälsomål : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta inom LSS

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carita Appelkvist; Linnéa Winckler; [2017]
  Nyckelord :sjuksköterska; intellektuell funktionsnedsättning; övervikt; hälsa; intervjuer; kommun; hållbarhet;

  Sammanfattning : Personer med intellektuell funktionsnedsättning är en sårbar grupp i samhället med mer övervikt och psykisk ohälsa. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har en ökad risk för en rad sjukdomar och den självupplevda hälsan är 10 gånger sämre än bland normalbefolkningen. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa, ej önskvärt inom somatisk vård? : en litteraturöversikt av sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Julia Lundgren; Elin Nordstrand; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelser; psykisk ohälsa; somatisk vård; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa räknas idag som en av Sveriges främsta folksjukdomar. Tidigare studier visar att personer med psykisk ohälsa möts av stigmatisering och en utsatthet i samhället. Samhällets negativa attityd har visat sig ha effekt inom den somatiska vården. LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksamma och blivande sjuksköterskors attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa och sjukdom : Faktorer som kan påverka omvårdnaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Tara Ahmad Yousif; Sanne Ludvigsson; [2017]
  Nyckelord :Mental Illness; Nurse-Patient Relation; Attitude of Health personnel; Nursing; Psykisk ohälsa; Sjuksköterska-patientrelationer; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa och sjukdom är vanligt förekommande i Sverige, tidigare studier har visat att personer med psykisk ohälsa eller sjukdom löper större risk att drabbas av somatiska sjukdomar jämfört med den generella populationen. Det förekommer att dessa patienter upplever stigmatisering i så väl samhället i stort som inom hälso- och sjukvården, vilket kan medföra risk för bristfällig omvårdnad av denna patientgrupp inom den somatiska vården. LÄS MER

 4. 4. DEN OJÄMLIKA VÅRDEN – Sjuksköterskans möte med patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madelene Hjerpe; Carolin Evertsson; [2015-12-04]
  Nyckelord :Attityd; bemötande; psykisk ohälsa; sjuksköterska; somatisk vård; stigma;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag ett växande folkhälsoproblem och 5–10 procent av befolkningen i Sverige lider av en sjukdom eller tillstånd som kräver psykiatrisk behandling. 20 procent av den arbetsföra befolkningen kommer även någon gång i livet kommer att drabbas av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Rädsla, attityd, miljö och okunkskap : Faktorer som kan påverka sjuksköterskors bemötande av patienter med psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sofie Hedström; Therese Finn; [2011]
  Nyckelord :Nurse; Mental illness; Somatic care; Attitude; Public hospital; Sjuksköterska; Psykisk sjukdom; Somatisk vård; Attityd; Allmänsjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer ofta i kontakt med personer med psykisk sjukdom oavsett var de arbetar. Det är allmänt känt att psykisk sjukdom ökar bland befolkningen i hela världen. Den allmänna attityden i samhället gentemot personer med psykisk sjukdom är oftast negativ och att känna rädsla är vanligt. LÄS MER