Sökning: "sjuksköterskor upplevelser av att vårda missbruk patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sjuksköterskor upplevelser av att vårda missbruk patienter.

 1. 1. Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med drogmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nadia Ben Aicha; Sevilay Tarzibachi; [2022]
  Nyckelord :Abuse; drugs; experience; nurses; patients; Droger; missbruk; patienter; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drogmissbruk är en generell stigmatisering i samhället. Relationen till samhällets fördomar kring drogmissbruket resulterar till att individer med drogproblematik kan undvika att söka vård. Dessa bidragande faktorer kan göra att sjuksköterskan distanserar sig från patienter som lider av ett drogmissbruk. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med ett missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ebba Werner; Marcus Sandström; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Upplevelse; Missbruk; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Missbruksproblematiken är stor runt om i världen. Socialstyrelsen (2019) identifierade i en undersökning 2011 att ca 780 000 personer över 18 år hade ett beroende av droger eller alkohol i Sverige. Utöver detta har Sverige ett stort antal dödsfall relaterade till just detta. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med substansberoende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Anna Falkman Welén; Simona Straupaite; [2019]
  Nyckelord :upplevelse; sjuksköterskor; substansberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoende är ett växande samhällsproblem. I Sverige beräknas cirka 330 000 personer ha ett alkoholberoende och 55 000 ett narkotikaberoende. Missbruk och beroende leder till ökat antal medicinska sjukdomar vilket resulterar i ett flertal vårdtillfällen där sjuksköterskorna kommer att vårda patienter med substansberoende. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta och samtidig missbruksproblematik : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Eriksson; Caroline Hultgren; [2018]
  Nyckelord :Missbruk; Smärta; Akutsjukvård; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Missbruk är ett allvarligt hälsoproblem och World Health Organization rapporterar att det finns omkring 15,3 miljoner drabbade världen över. För den som missbrukar kan detta medföra känslor av kaos, ensamhet, skuld, skam och stigmatisering. LÄS MER

 5. 5. Var inte rädd för att vårda : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblem

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Michaela Oinas; Emilie Karam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas på grund av missbruksproblem har blivit en ökad patientgrupp inom hälso- och sjukvården. För att upprätthålla en god vårdrelation mellan patienter och sjuksköterskor behövs det vårdande samtal. LÄS MER