Sökning: "sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 8685 uppsatser innehållade ordet sjuksköterskor.

 1. 1. TILLHÖRIGHET, UPPOFFRING OCH KALL: En antropologisk studie om sjuksköterskestudenters vilja till sitt framtida yrke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ingrid Ström; [2023-10-12]
  Nyckelord :Sjuksköterskestudenter; inre och yttre motivation; kall-yrken; liminalitet; communitas; tillhörighet;

  Sammanfattning : Sjukvården har en samhällsessentiell funktion och en viktig roll i det svenska välfärdssamhället. Det är allmänt känt att sjuksköterskor i Sverige har utmanande arbetsförhållanden, något som har gett upphov till diskussioner på politisk nivå såväl som i traditionella och sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Det var verkligen som att man blev student igen när man började jobba

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Laura Paravinja; [2023-08-29]
  Nyckelord :Sjukvården; Sjuksköterskor; Arbetsmiljö; Förväntningar;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine nurses with maximum of one year of work experience and their expectations of the profession during their education in comparison to their current perception of their work situation. The research questions address how newly graduated nurses perceive their work situation, how they experience workload compared to their expectations at the end of their education, and how they perceive expectations and treatment from their supervisors. LÄS MER

 3. 3. Det våras för VAS. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument vid postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Lander Jonathan; Klintenberg Linda; [2023-07-03]
  Nyckelord :Sjuksköterska; anestesisjuksköterska; smärta; postoperativ smärta; smärtskattningsinstrument; personcentrerad vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta efter operationer är och har varit ett problem under lång tid då smärta är komplext med många nyanser. Mer fokus behöver läggas på patientens subjektiva smärtupplevelse. LÄS MER

 4. 4. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS TRYGGHET VID VÅRDANDET AV PATIENTER MED INFEKTIÖS ENDOKARDIT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Sivert; Maria Ringholm; [2023-06-28]
  Nyckelord :trygghetsfaktorer; sjuksköterskor; infektiös endokardit; teamarbete; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektiös endokardit (IE) är en ovanlig men livshotande diagnos som ofta kräver lång behandling och vårdtid på slutenvårdsavdelning. Komplikationer kan uppstå och patienten kan hastigt försämras. Detta ställer krav på sjuksköterskan vars främsta ansvarsområden är att planera och leda omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS OCH PATIENTENS PERSPEKTIV AV POSTOPERATIV SMÄRTA En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Fast; [2023-06-28]
  Nyckelord :patientens perspektiv; postoperativ smärta; postoperativ vård; Sjuksköterskans perspektiv; smärtmätning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har ofta hand om postoperativa patienter i sitt arbete, hur sjuksköterskan bejakar och upplever patientens smärta kan ha betydelse för omvårdnadsarbetet och vårdupplevelser för patienten. Sjuksköterskan använder sig av olika smärtskattningsskalor, hur upplever sjuksköterskan och patienten att använda sig av dessa objektiva skalor Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskan och patientens perspektiv av postoperativ smärta. LÄS MER