Sökning: "sjuksköterskors erfarenheter"

Visar resultat 1 - 5 av 2224 uppsatser innehållade orden sjuksköterskors erfarenheter.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats,

  Författare :Jackline Pauline Hägerlund; Rahwa Kahsai Kidane; [2024-04-02]
  Nyckelord :Attityder; erfarenheter; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskor; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) arbetar för att uppnå bättre hälsa för alla människor ur ett globalt perspektiv. WHO:s senaste riktlinjer för psykisk hälsa fördömer användningen av tvångsmetoder inom psykiatrisk vård. LÄS MER

 2. 2. NÄR ETT BARN DÖR. Sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ vård till barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Sandström; Olga Stigmarker; [2024-01-30]
  Nyckelord :Barn; Erfarenheter; Pediatrisk palliativ vård; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: 600 barn dör i Sverige varje år. Vid palliativ vård av barn är det viktigt att arbeta familjecentrerat samt att som sjuksköterska hantera egna känslor. Tidigare forskning har visat på etisk stress, brist på utbildning samt komplexitet i att kommunicera med barnen och anhöriga. LÄS MER

 3. 3. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS BESLUT ATT ANMÄLA MISSTANKEN OM BARNMISSHANDEL. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Påhlson; Hanna Sterner; [2024-01-30]
  Nyckelord :sjuksköterska; barnmisshandel; anmälan; faktorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmisshandel är ett globalt problem och drabbar årligen miljontals barn. Dessa barn utsätts för lidande och riskerar att leva med konsekvenserna i resten av sina liv. Sjuksköterskor har en möjlighet att upptäcka misshandel och hjälpa dessa barn. LÄS MER

 4. 4. SE KVINNAN BAKOM KÖNET. Sjuksköterskors attityder, kunskaper och erfarenheter av kvinnlig könsstympning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Vera Lundberg; Hanna Widlund; [2024-01-29]
  Nyckelord :attityder; erfarenheter; kunskaper; kvinnlig könsstympning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som resultat av ökad migration kan sjuksköterskor i Sverige stöta på kvinnor och flickor som riskerar att genomgå eller har genomgått kvinnlig könsstympning, KKS. Könsstympning innebär att delar av eller hela det kvinnliga könsorganet skärs bort eller skadas utan medicinsk anledning vilket kan leda till allvarliga och långvariga komplikationer. LÄS MER

 5. 5. KULTURKROCKAR INOM PALLIATIV VÅRD – SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rosario Herrera Ahumada; Emma Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; palliativ vård; kulturell kompetens; sjuksköterska; personcentrering; postkolonial; erfarenheter; anpassning; delaktighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfalden i Sverige ökar vilket leder till att möten mellan kulturer blir allt vanligare. Detta kommer ställa högre krav på sjukvårdspersonal i palliativ vård att möta andra kulturer och tillgodose kulturella behov. LÄS MER