Sökning: "sjuksköterskors upplevelser att vårda barn"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden sjuksköterskors upplevelser att vårda barn.

 1. 1. Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i palliativt skede : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Karlsson; Sarah Palm Bertilsson; [2023]
  Nyckelord :Children; Experiences; Nurse; Palliative care; Barn; Palliativ vård; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att möta barn med livshotande sjukdom är något sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård kan ställas inför. De följer då barnet och deras närstående från diagnostisering av livshotande sjukdom tills att barnet tar sitt sista andetag. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sif Poulsen; Johanna Eriksson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; pediatrisk palliativ vård; barn i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som ingår i många sjuksköterskors vardag och något de flesta sjuksköterskor kommer stöta på någon gång under sitt yrkesliv. Att vårda barn i livets slutskede är en påfrestande arbetsuppgift för sjuksköterskan som kan väcka många starka känslor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn och ungdomar med cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Vera Petersson; Adam Zalcmanis Svensson; [2022]
  Nyckelord :vårdande; sjuksköterska; upplevelser; barn och ungdomar; cancer;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor förväntas ge god vård till alla oavsett ålder, men vården av barn och ungdomar är mer komplicerad än vården av vuxna. År 2020 upphöjdes barnkonventionen till lag vilket stärker barn och ungdomars rättigheter i samhället ytterligare och hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att alla oavsett ålder har rätt till god sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Att vårda tills döden skiljer oss åt : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Caroline Bjarnevi; Lisa Åkesson; [2022]
  Nyckelord :Palliative care; children; nurses; experiences; Palliativ vård; barn; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Working in pediatric palliative care means that nurses must care for their patients with a family-centered approach. In this type of care, it is important to consider children's rights and give adapted care according to the child's development stages. LÄS MER

 5. 5. Ett känslomässigt och energikrävande arbete : Sjuksköterskors vårdande av barn med cancersjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Härnqvist; Ida Ulfengren Lindberg; [2022]
  Nyckelord :cancer; childhood cancer; children; experience; nurse; barn; barncancer; cancer; erfarenhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barncancer skiljer sig från vuxencancer. Orsaker är fortfarande okända och behandlingsprocessen är lång. Viktigt att tänka på är att barn ska fortsatt få vara barn och vara delaktiga i sin vård. Den familjecentrerade vården är en viktig del i vårdandet av sjuka barn. LÄS MER