Sökning: "sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med en annan kulturell bakgrund.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att i en akutvårdskontext vårda patienter när det finns en språkbarriär : – en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Simonsson; Ylva Tingström Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Communication; Experience; Language barrier; Nurse; Systematic Literature Review; Nyckelord: Erfarenhet; Kommunikation; Sjuksköterska; Språkbarriär; Systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den världsomfattande rörligheten mellan länder och en större variation när det gäller etnicitet på patienter har gjort att det ställs högre krav på hälso- och sjukvården. Sjukvården möter patienter med annat modersmål än svenska och annan kulturell bakgrund vilket innebär ökad flexibilitet och språkkompetens för sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Efrem Habte; Forat Tourabi; [2021]
  Nyckelord :Kultur; invandrare; barriär; sjuksköterska; erfarenhet och transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: På grund av olika omständigheter flyr allt fler människor från ett land till ettannat land. Sverige är ett av de länder som tagit emot fler invandrare under de senaste åren.Detta leder i sin tur till att vårt samhälle blir ett mångkulturellt samhälle. Ett mångkulturelltsamhälle ställer höga krav på hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter/närstående med annan språklig/kulturell bakgrund – en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emelie Larsson; Elaine Löfdahl; [2021]
  Nyckelord :language barriers; culture; nurse; care; interpreters; språkbarriärer; kultur; sjuksköterskor; vård; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom svensk vård idag möter personalen varje dag hinder. Kommunikation är en viktig del av omvårdnad och patienter behöver kunna kommunicera om sina upplevelser till sjuksköterskan. Språkliga barriärer anses som ett hinder till detta. Dessa barriärer är en frånvaro av kommunikation mellan personer som talar olika språk. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att möta flyktingar : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Yemisrach Zinabu; Kiros Adiam; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Flyktingar är individer som flyr till ett främmande land på grund av krig och fattigdom. Krig och oroligheter i länder i Afrika och Mellanöstern har tvingat människor att flytta till den övriga världen. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med annan kulturell bakgrund : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mohamed Abdulaahi; [2020]
  Nyckelord :Kultur; kulturell kompetens; litteraturöversikt; sjuksköterska-patientrelationer; transkulturell omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige blir allt mer multikulturellt, vilket leder till ökade krav på sjuksköterskans kulturella kompetens för att tillhandahålla kulturell och individanpassad vård till patienter med annan kulturell bakgrund. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. LÄS MER