Sökning: "sjuksköterskors upplevelser hjärtstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden sjuksköterskors upplevelser hjärtstopp.

 1. 1. Personers upplevelser av att överleva ett hjärtstopp - ett litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maisaa Abbas; Elisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; kvalitativ; litteraturstudie; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtstopp drabbar cirka 10 000 personer årligen i Sverige. Antalet personer som överlever ett hjärtstopp har ökat stadigt de sista åren, men fortfarande är det den vanligaste orsaken till plötslig död utanför sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av samarbete vid beslut om hjärt-lungräddning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Frida Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; Interprofessionellt teamarbete; Partnerskap; Patientcentrerad vård; Samarbete;

  Sammanfattning : Hjärtstopp uppträder vanligen i slutstadiet av en döendeprocess. Alla döende patienter kan därför i princip betraktas som aktuella för hjärt-lungräddning (HLR) såvida ett beslut om att avstå från HLR inte har fattats. Läkare har det fulla ansvaret vid beslut om HLR. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie med fokus på teamarbete och kommunikation

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Björk; Jenny Wästerhed; [2019]
  Nyckelord :Ambulanssjukvård; Hjärtstopp; Kommunikation; Kvalitativ metod; Patientsäkerhet; Teamarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av närståendes närvaro vid hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Forsman; Ljunggren Anton; [2018]
  Nyckelord :hjärtstopp; närstående; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer varje år av hjärtstopp, cirka 600 av dessa personer överlever. Denna plötsliga död kan vara väldigt påfrestande för närstående och ställer krav på sjuksköterskans omvårdnad av närstående och patient. LÄS MER

 5. 5. När det prehospitala uppdraget blir övermäktigt : Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med hjärtstopp

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nilofarr Adelzadeh; Klara Hjorth; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskor; barn; hjärtstopp; posttraumatisk stress; prehospitalt vårdande;

  Sammanfattning : Hjärtstopp hos barn i åldrarna 0-16 år är ett ovanligt tillstånd och drabbar cirka 100 barn årligen i Sverige. Den främsta orsaken till hjärtstopp hos barn är drunkning, trauma, luftvägsstopp, lungsjukdom och plötsligt spädbarnsdöd. LÄS MER