Sökning: "sjukskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet sjukskrivning.

 1. 1. Arbetsrelaterade skador hos svenska ridlärare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sofie Nilsson; Gabriella Brunn Ramstedt; [2022]
  Nyckelord :ridsport; arbetsmiljö; hållbarhet; ergonomi;

  Sammanfattning : Hästnäringen i Sverige omsätter årligen 72 miljarder kronor och 38 000 personer arbetar med hästar. Kunskapen om arbetsmiljö inom hästnäringen är bristfällig visar en rapport från arbetsmiljöverket år 2018. Arbetsrelaterade skador och olyckor inom branschen kan leda till långa sjukskrivningar med allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Tidspressens påverkan på sjuksköterskors hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Nystås; Lovisa Olsson; [2022]
  Nyckelord :Health; nurses; time pressure; Hälsa; sjuksköterskor; tidspress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidspress inom vården kan leda till vårdskador och att patienter upplever vården som osäker. Sjuksköterskor ska enligt lag arbeta patientsäkert men på grund av tidspress finns inte alltid den möjligheten. Sjuksköterskans arbetsförhållanden begränsar fritiden och möjligheten att leva en hälsofrämjande livsstil. LÄS MER

 3. 3. Frisk- och riskfaktorer präglar arbetsmiljöombudens arbete : En kvalitativ intervjustudie med arbetsmiljöombud inom kommunal vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Snezana Mujkic; Sara Rosell; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljöombud; samverkan; systematiskt arbetsmiljöarbete; hälsofrämjande arbetsmiljö; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Arbetsmiljöombud har en strategiskt viktig roll då de representerar medarbetarna och samverkar med arbetsgivaren i systematiskt arbetsmiljöarbete. Det saknas fortfarande kunskap hos arbetsgivare att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar arbetsrelaterad stress vårdkvaliteten? : Utgående från sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Wengelin; Dorina Papazoglou; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Stress är en reaktion i kroppen när vi som människor utsätts för exempelvis utmaning, hot eller när det ställs höga krav som skall uppfyllas. Detta är något som kan ske även på en arbetsplats, så kallad arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 5. 5. Anställningsskyddet vid sjukdom - Sammandrabbningen mellan arbetsgivarens uppsägningsrätt och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :André Kelmendi Jansson; Björn Moberg; [2022]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; anställningsskydd; rehabilitering; intresseavvägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det talas ofta om att arbetstagare i Sverige har ett av de bästa skydden mot godtyckliga uppsägningar jämfört med resten av världen. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar infördes i början av 1990-talet medförde detta i sin tur flera nya skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagarnas ställning förstärktes ytterligare. LÄS MER