Sökning: "sjukskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet sjukskrivning.

 1. 1. Konsekvenser av fördomar och stigmatisering; upplevelser hos personer som är återhämtade från självskadebeteende och sjukskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fanny Betåker; Polly Bohlin; [2021-02-12]
  Nyckelord :stigmatisering; självstigmatisering; återhämtning; självskadebeteende; sjukskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns fördomar om personer som drabbas avsjälskadebeteende och sjukskrivning. Till följd av fördomarna drabbas personertillhörande dessa grupper av negativa konsekvenser i form av exempelvisstigmatisering. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga sekundär traumatisering : En kvalitativ intervjustudie som undersöker hur chefer inom sociala verksamheter anser att deras organisation kan förebygga sekundär traumatisering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Amanda Nordberg Grahn; Bärndal Erica; [2021]
  Nyckelord :secondary traumatisation; secondary traumatic stress; prevent; organisational culture; organisational structure; social support; demand-control-support model; sekundär traumatisering; sekundär traumatisk stress; förebygga; organisationsstruktur; organisationskultur; socialt stöd; krav-kontoll-stödmodellen;

  Sammanfattning : Som yrkesverksam inom sociala arbeten möter professionella tragiska människoöden och traumatiska berättelser. Utifrån återkommande exponering för dessa berättelser kan den yrkesverksamma i längden själv riskera drabbas av traumasymptom. LÄS MER

 3. 3. “Det rullar inte bara på” : En studie i socialt arbete om samverkan under sjukskrivning för utmattning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ayah Shehada; Anna Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Keywords: Fatigue syndrome; sick leave process; collaboration; authorities; employer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how people who have been on sick leave due to ​fatigue syndrome, reason about the interaction with authorities, the employers and health care, and how they describe their experiences of the sick leave procedure and their way forward from there. We conducted a qualitative study with nine semi-structured interviews. LÄS MER

 4. 4. HAR INFORMATIONEN NÅTT FRAM? - En kvalitativ intervjustudie om hur arbetsterapeuter tillämpar kunskapsöverföring till personer med stressrelaterad ohälsa inom naturunderstödd rehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Nordin; Lisa Skånberg; [2020-06-08]
  Nyckelord :Activity of daily living; rehabilitation; health; activity; participation; knowledge management; implementation strategies; intervention; stress; mental health;

  Sammanfattning : Bakgrund Stressrelaterad ohälsa är sedan 2014 den vanligaste orsaken för sjukskrivning i Sverige. Under långvarig exponering av stress kan delar av hjärnan som styr vår koncentration-, inlärning-, planering- och organisationsförmåga försämras vilket kan leda till svårigheter med att ta in, bearbeta och minnas ny information. LÄS MER

 5. 5. Välbefinnande genom aktivitet för personer med stressrelaterad ohälsa - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Ellenor Skott; Lova Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; stress; utmattningssyndrom; återhämtning; hälsofrämjande; välmående;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inom forskning är det vanligt att fokus läggs på riskfaktorer när det gäller stress. Därför finns det ett kunskapsbehov angående friskfaktorer vid återhämtning från stressrelaterad ohälsa. LÄS MER