Sökning: "sjukvård material"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden sjukvård material.

 1. 1. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 2. 2. VRE-utbrottet i Örebro 2018 –en analys av effekter och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Sofia Löfberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Under våren 2018 smittades 31 patienter med samma VRE-stam på universitetssjukhuset i Örebro. Indexpatienten var känd VRE-bärare och hade flyttats till Örebro från vård i Stockholmsområdet. Smittan spreds framförallt på vårdavdelning 83 och 93 och varade från upptäckt i februari till augusti 2018. LÄS MER

 3. 3. Rena rutiner räddar liv : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upprätthållande av basala hygienrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Nyblom; Katarina Johansson; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; kommunal hälso- och sjukvård; basala hygienrutiner.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett skadat nagelband har lika många bakterier som jordens invånare. Bakterier innebär stor riskfaktor för infektion, sjukdom och ibland död. Basala hygienrutiner innebär bland annat god handhygien, användande av arbetskläder samt skyddsutrustning. LÄS MER

 4. 4. Omhändertagande av föräldrar efter besked om intrauterin fosterdöd : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annika Brandebo; Anna Witkowska; [2018]
  Nyckelord :Intrauterin fosterdöd; Föräldrar; Barnmorska; Omhändertagande;

  Sammanfattning : Varje år dör barn intrauterint efter att graviditeten har nått 22 fullgångna veckor. I Sverige föds det cirka 400 till 450 dödfödda barn per år och majoriteten av dessa dödsfall sker i graviditetens sista trimester. LÄS MER

 5. 5. Experiences of Maternal Birth Injuries : How Gender and Sexuality Norms Affect Diagnostics, Everyday Life and Healthcare in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Sara Persson; [2018]
  Nyckelord :Maternal birth injuries; obstetric trauma; sexual and reproductive health; women’s health; healthcare; gender; sexuality; Förlossningsskador; sexuell och reproduktiv hälsa; kvinnors hälsa; sjukvård; genus; sexualitet; reproduktion;

  Sammanfattning : This thesis explores women’s experiences of maternal birth injuries, focusing on how gender and sexuality norms affect diagnostics, everyday life and healthcare in Sweden. The empirical material consists of 383 answers to an online questionnaire. LÄS MER