Sökning: "sjunga med barn"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden sjunga med barn.

 1. 1. ”Man måste ju få sjunga när man jobbar” : En studie om musik som drivkraft i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Frida Malmborg; [2022]
  Nyckelord :barndomssociologi; förskola; musicking; musiksociologi; musik som drivkraft;

  Sammanfattning : Fri lek är en stor del av barns vardag i förskolan och dess drivkraft är komplex. I läsning av tidigare forskning framkom en avsaknad av studier kring musik som drivkraft i fri lek. Fokus riktas snarare mot pedagogernas kunskap kring musik samt planerade situationer. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet i förskolan : En studie om hur pedagoger uppmuntrar flerspråkiga barn för att lära sig det svenska språket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Bala Bahadin Mohamad; Hala Raad; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; modersmål; kommunikation; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Flerspråkiga barn har ökat i förskolan visar tidigare forskning och statistik. Detta leder till att det ställs större krav på förskolor och pedagoger, vilket i sig innebär att det blir mer och mer viktigt att ha kunskap om flerspråkighet inom förskolläraryrket. LÄS MER

 3. 3. An application that creates loops out of audio recordings

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år. Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av flera mindre applikationer. LÄS MER

 4. 4. En applikation som skapar slingor av ljudinspelningar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jinwoo Yu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En applikation för mobila enheter skapades för en målgrupp som bestod av barn i åldern 6–10 år.Applikationen ingick som en del av en större applikation som hette Clappen, som bestod av fleramindre applikationer. LÄS MER

 5. 5. Musikens betydelse för yngre barns språkutveckling : förskollärarnas arbete med musikundervisning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Klippfors; Louise Tall Privora; [2020]
  Nyckelord :Musik; förskollärare; sociokulturellt; yngre barn; musikundervisning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uppfattar musikens betydelse för yngre barns språkutveckling i förskolan genom deras arbete med musikundervisning. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet som utgår från att lärandet sker via samspel och interaktion med andra. LÄS MER