Sökning: "sjungbarhet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sjungbarhet.

  1. 1. ¿En qué aspectos el traductor se ha centrado más para que las letras traducidas sean cantables? - Un estudio comparativo entre cuatro canciones de walt disney en inglés al español

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Sara Johansson; [2019-04-01]
    Nyckelord :spanska; Disney; låttexter; översättningstekniker; sjungbarhet; letras de canciones; técnicas de traducción; [una canción] cantable;

    Sammanfattning : Översättning av låttexter är ett forskningsområde som det har gjorts få undersökningar i. Man anser att låttexter inte är ett legitimt underlag för en studie om översättning, på grund av att man utöver själva texten, dessutom måste ta hänsyn till de musikaliska aspekterna. LÄS MER