Sökning: "skälig anledning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden skälig anledning.

 1. 1. Hur mycket ska man behöva tåla? EU:s varumärkesrätt och varumärkesparodier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Follin; [2020]
  Nyckelord :immaterial rätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Parodi är en uttrycksform med en dokumenterad existens som löper tillbaka till det antika Greklands dagar. Även om parodier är vanligast förekommande i relation till upphovsrättsskyddade verk, är stundtals även varumärken måltavlan för parodister. LÄS MER

 2. 2. Konkurrensklausuler i anställningsavtal : En studie om konkurrensklausuler och dess bakomliggande intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Knut Elmstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The debate that surrounded non-competition agreements in contract of employment during the recent years, due to the new collective agreement, does not include all the different perspectives that occur in the area. The rules that emerged in the course of time for the jurisprudence are misleading. LÄS MER

 3. 3. Oskäligt lång tid: En undersökning av befrielsegrunden i 51 kap. skatteförfarandelagen och hur svensk rätt förhåller sig till Europadomstolens praxis rörande artikel 6 i EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Blomberg; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to Chapter 51 Section 1 (3) of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, there is a possibility to be granted exemption from tax surcharges if the length of the tax proceedings has been excessive. The purpose of this paper is to examine Chapter 51 Section 1 (3) of the STPA and to analyze the relationship between Swedish applicable law and the right to a trial within a reasonable time (Article 6 Section 1 of the European Convention on Human Rights) according to the European Court of Human Rights, the ECtHR. LÄS MER

 4. 4. Olovlig andrahandsuthyrning : En analys av den nya lagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Alexander Holm; Linnea Minten; [2020]
  Nyckelord :Hyra; Andrahandsuthyrning; Olovlig; Bostadsrätt; Skälig; Hyresrätt; Godkänd; Giltig; Ursäkt; Särskild; Ersättning; Befogad; Anledning; Beaktansvärda; Skäl;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån frågeställningar analysera rättsläget avseende olovlig andrahandsuthyrning av bostäder enligt jordabalken (1970:994) och bostadsrättslagen (1991:614). Det utförs med anledning av de lagändringar som blev gällande i oktober 2019. I uppsatsen används rättsdogmatisk metod. LÄS MER

 5. 5. Arbetsplatsolycka eller arbetsmiljöbrott? – En kvalitativ studie av straffmätningen vid vållande till annans död på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shadi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; arbetsrätt; kvalitativ fallstudie; arbetsplatsolyckor; vållande till annans död; underlåtenhet; medvetet risktagande; vinstsyfte; straffvärdemätning; straffvärde; straffmätning; påföljd; villkorlig dom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år dör runt 40 till 60 arbetare på svenska arbetsplatser. För att sätta det i kontext kan nämnas att 43 människor miste livet i dödligt skjutvapenvåld år 2018. LÄS MER