Sökning: "skärgård"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet skärgård.

 1. 1. MIKROPLASTER UR ETT KOLLEKTIVT HANDLANDE PERSPEKTIV En fallstudie av Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Malm; [2019-01-24]
  Nyckelord :Kollektivt handlande; Large-Scale Collective Action; mikroplaster;

  Sammanfattning : Miljöproblem har ofta en gränsöverskridande karaktär och mikroplaster är inget undantag. För att lösa globala gränsöverskridande problem behövs samarbete mellan stater, eftersom alla stater bidrar till problemet. LÄS MER

 2. 2. Tredje statsmakten i djupa vatten : En studie av nyhetsrapporteringen kring ubåtsjakten i Stockholms skärgård hösten 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marcus Määttä; Emil Nylén Danielsson; [2019]
  Nyckelord :ubåtsjakten; pressetik; verifikation; gestaltningsteorin; opartiskhet; sanning; god journalistik.;

  Sammanfattning : Hösten 2014 pågick en ubåtsjakt i Stockholms skärgård som väckte stor medial uppmärksamhet. Med utgångspunkt i reglerna för god journalistik utreder vi tre nyhetsmediers bevakning av händelsen och hur den potentiella ryska närvaron gestaltades. LÄS MER

 3. 3. Ingen vill ha turister som åker hit, förstör och eldar upp ön : En studie om turismens hållbara utveckling i Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sandra Johander; Josefin Zakrisson; [2019]
  Nyckelord :Archipelago; Sustainability; Competitiveness; Tourism development; Skärgård; Hållbarhet; Konkurrenskraft; Turismutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur turismens utveckling på en destination i Stockholms skärgård påverkar destinationens hållbarhet. För att undersöka detta har studien avgränsats till Sandhamn då det är en av de populäraste destinationerna i Stockholms skärgård. LÄS MER

 4. 4. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Claes Larsson; [2019]
  Nyckelord :platsidentitet; entreprenörskap; handlingsutrymme; landsbygdsutveckling; Östhammar;

  Sammanfattning : Landsbygdskommunen Östhammar är belägen i Roslagens skärgård och med sin vackra natur är den hem för cirka 22 000 invånare. Det är av intresse att se hur olika entreprenörer i centralorten Östhammar verkar för en företagsinriktad landsbygdsutveckling. LÄS MER

 5. 5. “It’s so popular, in the middle of nowhere” : En studie om säsongsberoende turism i Stockholms skärgård.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Isabelle Holmquist; Malin Sjöberg; Janina Wirz; [2019]
  Nyckelord :seasonal tourism; seasonal extension; actions; demand; supply; natural and institutional factors; archipelago; säsongsberoende turism; säsongsförlängning; handlingar; efterfrågan; utbud; naturliga- och institutionella faktorer; skärgården;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer och åtgärder som kan vara framgångsrika för säsongsförlängning hos verksamheter i skärgårdsmiljö. Metod: En kvalitativ metodansats har tillämpats genom sju intervjuer. Komplettering har gjorts med hjälp av sekundärdata. LÄS MER