Sökning: "skärholmen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet skärholmen.

 1. 1. A redesign of a pedestrian passage in Skärholmen Centrum : - variation on modernism´s theory of functional color

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Marta Dydek; [2019]
  Nyckelord :color in architecture; modernism; shopping mall; public space;

  Sammanfattning : Original project of Skärholmen was composed of a system of public spaces, but this was `broken´  by the closure of the connection between the two squares in 1986. Street between shopping buildings became part of the shoping mall. LÄS MER

 2. 2. Demokratins Språkbarriär : -En kvantitativ studie om konsekvensen av språkbristen bland utrikesfödda vid nationellt, regionalt och lokalt valdeltagande i Skärholmens valdistrikt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amar Abed; [2019]
  Nyckelord :Utrikesfödda; inrikes födda; valdeltagande; språkkunskap; Riksdagsvalet; kommunvalet; landstingsvalet; invandrare; Svenskar; språkbrister; utbildningsnivå; Rationella teorin; Paradox of voting; civic duty; socioekonomiska faktorer;

  Sammanfattning : The predicament of rational choice models in politics is seemingly the irrationality of participation in politics activity, in such, by voting. That it is irrational for most of the taxpayers to vote nor to attain education about politics. LÄS MER

 3. 3. Värmeverket : - ett ungdomens kulturhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jonas Bäck; [2019]
  Nyckelord :social sustainability; heating plant; Bredäng; culture house;

  Sammanfattning : Temat för projektet är social hållbarhet, för vilken bostadssegregation har blivit en alltmer kritisk faktor, eftersom vi idag ser hur bostadsområden blir alltmer uppdelade. En uppdelning vilken inte bara är socialekonomisk, som tidigare, utan även etnokulturell. LÄS MER

 4. 4. Förtätning som stadsbyggnadsstrategi för en hållbar stadsutveckling : En fallstudie av projektet Fokus Skärholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Noor Feyli; [2019]
  Nyckelord :Sustainable urban development; densification; mixed-use development; urban development strategy; densification strategies; Fokus Skärholmen; urbanization; density; urban planning;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har det pågått en urbanisering i världens storstäder. Allt fler människor väljer att bosätta sig i urbana miljöer och trenden är uppenbar. LÄS MER

 5. 5. Skärholmens Bibliotek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Lamija Perenda; [2018]
  Nyckelord :Skärholmen; bibliotek; ombyggnad; tillbyggnad;

  Sammanfattning : Det finns få andra platser i staden som har samma öppenhet och tillgänglighet som biblioteken. Det är viktiga platser för samhället som uppmuntrar gemenskap, utbildning och demokrati. I Sverige har man genom folkbiblioteken skapat ett offentligt rum med låga trösklar genom att göra dem tillgängliga för alla. LÄS MER