Sökning: "skärkrafter"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet skärkrafter.

 1. 1. Characterization of machinability in lead-free brass alloys

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Kasim Aytekin; [2018]
  Nyckelord :Brass; machinability; lead; lead-free; alloy; turning; drilling; force; chip; cutting; tool; geometry; machining; design; angle; rake angle; rake;

  Sammanfattning : Ny lagstiftning har lagt fokus på den tociska naturen av bly som legeringselement I mässingsprodukter. Vattenförsörjningssystem är av största oro där misstänkt blyläckage från mässingsprodukter hotar människors hälsa, världen över. LÄS MER

 2. 2. Design and development of a lathe spindle

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Asim Kutlu; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Verktygsmaskiner möjliggör tillverkning av materiekroppar med olika form. Svarvar är de vanligaste maskinerna för att bearbeta runda detaljer. Man kan säga att en svarvspindeln möjliggör hela skärprocessen och att den därför är den viktigaste komponenten i en svarv. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av CNC-Router

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rickard Sers; Victor Wiberg; [2012]
  Nyckelord :Konstruktion;

  Sammanfattning : AASS (Applied Autonomous Sensor Systems, Centrum för Tillämpade Autonoma Sensorsystem) arbetar med forskning inom autonoma system. Deras stora användningsområden är utveckling av automatiska system till fordonsindustrin samt system till äldrevården. LÄS MER

 4. 4. Lönsammare framtagning av kulventiler : med avseende på tillverkningsprocess och materialbesparing

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Mia Myrén Zreloff; [2012]
  Nyckelord :Kulventil; ventilhus; skärkrafter; materialbesparing;

  Sammanfattning : AbstractThis is a thesis done in cooperation with the firm Somas and University of Karlstad. The project is an independent final examination part of the program in Innovation and DesignEngineering comprising 22.5 points, and performed by Mia Myrén Zreloff during spring term 2012. LÄS MER

 5. 5. Dimensionering av ventilhus med avseende på skärkrafter

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Fredrik Kjellin; [2012]
  Nyckelord :ventilhus; skärkrafter;

  Sammanfattning : The company Somas, Säffle, has assigned Fredrik Kjellin the project of finding out how “KVTF DN250”, one of their own valves, reacts on cutting forces under production. They wish to know if and then how much it’s possible to minimize the wall thickness of the valve with neither plastic nor to big elastic deformations caused by processing. LÄS MER