Sökning: "skärmanvändande"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skärmanvändande.

 1. 1. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 2. 2. Föräldraskap bakom skärmen - En intervjustudie med åtta småbarnsföräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magnus Anlander; Åsa Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :relationship building; developmental psychology; tablet; smartphone; screen use; parenting; parents of young children; qualitative approach; thematic analysis; föräldraskap; småbarnsföräldrar; skärmanvändande; surfplatta; utvecklingspsykologi; relationsskapande; kvalitativ ansats; tematisk analys; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a greater understanding of the usage of interactive screens by parents of young children, whilst interacting with their children; what role does the usage of interactive screens play for the individual and how does the usage affect the relationship between parent and child. Semi-structured interviews were conducted with eight parents of young children who rarely, occasionally or often used interactive screens. LÄS MER