Sökning: "skärmtid"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet skärmtid.

 1. 1. Covid-19 pandemins påverkan på barn och ungdomars psykiska hälsa : identifiering av riskfaktorer – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emina Jakupovic; Sanna Hansen; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; children; adolescent; risk factors; covid-19; pandemic; Psykisk ohälsa; barn; ungdomar; riskfaktorer; covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar fortsätter att öka och har blivit ett stort samhällsproblem och den höga sjukdomsbördan medför att psykisk ohälsa räknas som en folksjukdom. Covid-19 pandemin har medfört en försämring av den psykiska hälsan till följd av förändrade levnadsvanor på grund av restriktionerna för att minska smittspridningen och konsekvenserna kan påverka individer i flera år framåt. LÄS MER

 2. 2. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Evgenija Kravchenko; [2021]
  Nyckelord :Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan fysisk aktivitet, stress och skärmtid hos ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Anna Böhme; [2021]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stress; skärmtid; ungdomar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Många elever känner sig stressade i och i samband med skolan. Samtidigt minskarmängden fysisk aktivitet ju äldre eleverna blir och i dagens digitaliserade samhälle blirtiden framför skärmen allt längre. LÄS MER

 4. 4. Skolungdomars socialamedievanor och dess betydelse för sömnen : En integrativ systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Möller; Jennifer Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Adolescent; screen time; sleep; social media; Skärmtid; sociala medier; sömn; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användning av sociala medier är idag ett utbrett fenomen och har blivit en naturlig del i, framför allt, skolungdomars liv. Skolungdomar tillbringar mycket tid framför digitala medier för att vara online och en del av det sociala sammanhanget. Samtidigt pekar statistiken på en försämrad sömn hos skolungdomar. LÄS MER

 5. 5. "Det är en fine line” : En kvalitativ studie om idrottsföräldrars upplevelser av dagens barn- och ungdomsidrott – ett gränslöst engagemang eller engagemang på gränsen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Daniela Katajainen; [2021]
  Nyckelord :deliberate play; commitment; parental pressure; sports parent; deliberate play; engagemang; föräldrapress; idrottsförälder;

  Sammanfattning : Denna uppsats lägger sitt fokus på de som oftast står idrottaren närmast, föräldrarna. Att vara idrottsförälder idag är inte bara tidskrävande och kräver en hel del ekonomiska resurser, det finns även en press på dagens föräldrar att passa in, att följa normen och att välja rätt vägar för sitt barn. LÄS MER