Sökning: "skådespelare"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet skådespelare.

 1. 1. Kontrollens vara eller inte vara? En jakt på det levande.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hanna Göland; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespelare; skådespeleri; föreställningsperiod; spelperiod; återskapa; upprepa; kontroll; avspänning; preparation; förberedelse; acceptans;

  Sammanfattning : På vilket sätt bör skådespelaren arbeta för att leverera en föreställning kväll efter kväll? Hur kan jag och ensemblen tillsammans förhålla oss till det överenskomna, men samtidigt vara närvarande i vad som händer i stunden, och hålla föreställningen levande? Arbetet utgår bland annat från praktiska undersökningar under min praktikperiod på Östgötateatern och samtal med skådespelarna Jesper Barkselius och Lisa Lindgren. Jag har även inspirerats av texter ur böcker som bland annat Skådespelarens musikalitet av Sven Bjerstedt där han intervjuat skådespelare om skådespeleri i relation till det levande och vad det är att spela en föreställning. LÄS MER

 2. 2. Rörelsens plats, i skuggan av texten. - En undersökning om hur en kan skapa större utrymme för fysiskt utforskande i en repetitionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aviva Wrede; [2023-07-03]
  Nyckelord :Skådespeleri; rörelsearbete; fysisk teater; skådespelarmetod; skådespelarteknik; dramatik; teatertraditioner; movement; fysisk gestaltning; teater; podcast; kroppslig gestaltning; physical theatre; avantgardism; experimentell teater; teatermodernismen; repetitioner; rehearsal;

  Sammanfattning : Hur kan man skapa ett större utrymme för fysiskt undersökande under en repetitionsprocess på teatern? Utifrån egna erfarenheter som skådespelare har jag lagt märke till att fysiskt undersökande och dess potential generellt sett ej tas tillvara under repetitionprocesser. Väldigt ofta står texten i fokus och rörelsen blir sekundär. LÄS MER

 3. 3. Magiska Ögonblick – En undersökning av meningsfullhet i teaterarbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Simon Rajala; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespeleri; mening; syfte; motivation; drivkraft; energier; spiritualitet; närvaro; kollektiv närvaro; mål;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbetet undersöker jag vad som skapar ritning och motivation på ett personligt plan för mig som skådespelare. Utgångspunkten är min egen konstnärliga praktik och det behov jag har att undersöka vad som driver mig och skapar energi när jag står framför en publik som skådespelare. LÄS MER

 4. 4. Jakten på tårarna - Ett undersökande arbete om hur skådespelaren kan framkalla tårar på film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Laring; [2023-07-03]
  Nyckelord :tårar; gråta; skådespelarmetod; method acting; situation; empati; tårstift; autencitet; känslor; Robert Cohen; Lee Strasberg; Stella Adler;

  Sammanfattning : Detta är ett undersökande arbete om skådespelares förmåga att gråta på beställning på film. Jag har ställt mig frågan om vilka tillvägagångssätt skådespelare använder sig av för att framkalla tårar. LÄS MER

 5. 5. Mellanrummets substans- Helrymdens filosofi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vivi Lindberg; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespeleri; skådespelarmetod; skådespelare; helrymd; ma; teater; paus; negative space;

  Sammanfattning : För mig som skådespelare är det viktigt att kunna verbalisera och konkretisera vad det är jag gör när jag står på scenen. I mitt undersökande arbete har jag därför sökt efter ett uttryck som på ett bra sätt skulle kunna beskriva vad man kanske kunde kalla “det som är emellan det som är” i en manustext. LÄS MER