Sökning: "skådespelarens repetitionsprocess"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden skådespelarens repetitionsprocess.

 1. 1. Prestation - En undersökning av begreppet prestation i skådespelarens repetitionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Adel Darwish; [2020-05-27]
  Nyckelord :Prestation; skådespeleri; skådespelarens repetitionsprocess; prestationsångest; prestationsförmåga; Compassionfokuserad terapi; Pontus Waström; Sofia Viotti; Pontus Waström; Josefin neldén; Magnus Roosman; Marie Richardson;

  Sammanfattning : Jag heter Adel Darwish och jag är skådespelare. I denna prodcast undersöker jag begreppet ’’Prestation’’ i skådespelarens repetitionsproccess. Jag försöker ta reda på hur man kan ha kapacitet att prestera när det finns starka motstånd i skådespelarens liv och hur man går ifrån prestationsångest till prestationsförmåga. LÄS MER

 2. 2. "Man måste hinna ut på stan och köpa hostmedicin också" : En skådespelares självförtroende, förberedelser och repetitionsprocesser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Teaterhögskolan i Malmö

  Författare :Mattias Nordkvist; [2007]
  Nyckelord :självförtroende; förberedelse; repetitionsprocess; skådespelarens yrkesroll; teater; Performing Arts; Konstnärligt arbete; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Jag har under mina år inom teatern ofta mött orden: Mod, glädje och arbetsmoral. Fina ord med fin innebörd. LÄS MER