Sökning: "skådespelarmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet skådespelarmetod.

 1. 1. Rörelsens plats, i skuggan av texten. - En undersökning om hur en kan skapa större utrymme för fysiskt utforskande i en repetitionsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Aviva Wrede; [2023-07-03]
  Nyckelord :Skådespeleri; rörelsearbete; fysisk teater; skådespelarmetod; skådespelarteknik; dramatik; teatertraditioner; movement; fysisk gestaltning; teater; podcast; kroppslig gestaltning; physical theatre; avantgardism; experimentell teater; teatermodernismen; repetitioner; rehearsal;

  Sammanfattning : Hur kan man skapa ett större utrymme för fysiskt undersökande under en repetitionsprocess på teatern? Utifrån egna erfarenheter som skådespelare har jag lagt märke till att fysiskt undersökande och dess potential generellt sett ej tas tillvara under repetitionprocesser. Väldigt ofta står texten i fokus och rörelsen blir sekundär. LÄS MER

 2. 2. Jakten på tårarna - Ett undersökande arbete om hur skådespelaren kan framkalla tårar på film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Laring; [2023-07-03]
  Nyckelord :tårar; gråta; skådespelarmetod; method acting; situation; empati; tårstift; autencitet; känslor; Robert Cohen; Lee Strasberg; Stella Adler;

  Sammanfattning : Detta är ett undersökande arbete om skådespelares förmåga att gråta på beställning på film. Jag har ställt mig frågan om vilka tillvägagångssätt skådespelare använder sig av för att framkalla tårar. LÄS MER

 3. 3. Mellanrummets substans- Helrymdens filosofi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vivi Lindberg; [2023-07-03]
  Nyckelord :skådespeleri; skådespelarmetod; skådespelare; helrymd; ma; teater; paus; negative space;

  Sammanfattning : För mig som skådespelare är det viktigt att kunna verbalisera och konkretisera vad det är jag gör när jag står på scenen. I mitt undersökande arbete har jag därför sökt efter ett uttryck som på ett bra sätt skulle kunna beskriva vad man kanske kunde kalla “det som är emellan det som är” i en manustext. LÄS MER

 4. 4. Kan du vara mer dig själv? En skådespelares undersökande av begreppet ”att vara sig själv” som metod i det sceniska gestaltningsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lovisa Perman; [2023-05-30]
  Nyckelord :Skådespeleri; skådespelarteknik; skådespelarmetod; skådespelarverktyg; psykofysik; karaktärsarbete; tillit; närvaro; hängivelse; uppriktighet; avspänning;

  Sammanfattning : Kan du vara mer dig själv? Vad innebär den instruktionen för en skådespelare i det gestaltande arbetet? Utifrån ett skådespelarperspektiv utreds och definieras begreppet ”att vara sig själv”, vilka tillvägagångssätt finns och vilka fördelar och nackdelar står att vinna? Undersökandet utgår ifrån praktiskt arbete med föreställningen De försvunna barnens skog på Teater Halland samt diskussion med delar ur ensemblen. Vidare används skådespelarteoretisk litteratur och intervjuer med experter inom skådespeleri, pedagogik, psykologi samt yoga. LÄS MER

 5. 5. Det patetiska på scenen. Vad är det och vad har det för konstnärlig relevans?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Andreas Ferrada-Noli; [2022-03-08]
  Nyckelord :skådespeleri; skådespelarteknik; skådespelarmetod; patetiskt; patetik; pathos; svaghet; manlighet; maskulinitet; maskulinitetsnorm; lågstatus; Antibarbarus; podcast;

  Sammanfattning : En studie i det patetiska utifrån en skådespelares arbete. Baserat på praktiskt arbete, främst utifrån monologföreställningen Antibarbarus på Strindbergs Intima Teater (2017), samt på samtal med två andra skådespelare med erfarenhet av det patetiska på scen. Kompletterat av Aristoteles Retoriken och inslag från populärkulturen. LÄS MER