Sökning: "skånetrafiken"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet skånetrafiken.

 1. 1. Identifiering och utvärdering av värdedrivare under komplexa tjänsteleveranser : En fallstudie av kollektivtrafikleveranserna vid Trafikförvaltningen, Region Stockholm

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Markus Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :value drivers; value factors; service deliveries; customer value; value in use; Värdedrivande faktor; värdedrivare; tjänsteleveranser; kundvärde; användningsvärde;

  Sammanfattning : Offentligt upphandlade tjänster omsätter omkring 800 miljarder SEK per år och står för omkring 20% av Sveriges BNP. Offentlig upphandling av tjänster står för omkring 43% av alla offentligt upphandlade affärer vilket gör upphandling av tjänster en vanligare typ av affär än upphandling av produkter. LÄS MER

 2. 2. Pratar vi om samma sak när vi pratar om hållbar mobilitet? : en fallstudie om samverkan i Storstadspaketet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Svensson; [2022]
  Nyckelord :samverkan; aktörer; planering; förvaltnings- och sektorsövergripande; flernivåstyrning; hållbar mobilitet; Storstadspaketet;

  Sammanfattning : Hur vårt transportsystem, som alltför länge varit bilcentrerat, planeras och utvecklas behöver förändras till en mer hållbar planering, utveckling och mobilitet. Utifrån detta har de flesta offentliga aktörer som planerar städer, infrastruktur och trafik formulerat mål för en ökad hållbar mobilitet – vilket ofta kretsar kring ökad andel resor som sker genom gång, cykel och kollektivtrafik. LÄS MER

 3. 3. Pågatåg och pandemi - vilka åtgärder är relevanta för att få kollektivtrafiken i Skåne på rätt spår igen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Arvid Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Public transportation; Public transit; Post-covid; Remote work; Congestion; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines the state of public transportation in the swedish county of Scania during the Covid-19 pandemic. Through travel statistics from the agency that runs the county’s transit network (Skånetrafiken) it is concluded that travel numbers have decreased dramatically during the pandemic. LÄS MER

 4. 4. “Samhällsnyttan och affärsnyttan måste gå hand i hand” En Fallstudie om Skånetrafikens interorganisatoriska relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Thell; André Lådö; Mattias Cicak; [2021]
  Nyckelord :Interorganizational management accounting IOMA ; Public-private partnerships PPP ; Interorganizational relationships; Interorganizational collaboration; Public sector; Formal control; Informal control.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: “Public welfare and business benefits must weigh equally” Seminar date: 2021-01-15 Course: FEKH69, Degree project Undergraduate level 15 ECTS, Business Administration Authors: Mattias Cicak, André Lådö & Jacob Thell Advisor: Rolf Larsson Keywords: Interorganizational management accounting (IOMA), Public-private partnerships (PPP), Interorganizational relationships, Interorganizational collaboration, Public sector, Formal control, Informal control. Purpose: Study the use of IOMA in Skånetrafikens interorganizational relationships. LÄS MER

 5. 5. TRANSPORTTILLGÄNGLIGHET OCH RÖRELSE - En undersökning på den tätortsnära landsbygdsorten Arrie, Vellinge

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Johanna Vesterlund; Sofia Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Mobilitet; Transporttillgång; Tätortsnära landsbygd; Stadsplanering; Regional planering; Region; Hållbart resande; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Det samhälle vi lever i idag blir allt mer mobilt och människor har möjlighet att röra sig överstörre områden på kortare tid. Däremot är satsningar inom transportsystem oftast koncentrerattill områden som ger störst samhällsekonomisk lönsamhet, alltså tätorter och större samhällenmed högt antal resande. LÄS MER