Sökning: "skönhetsideal;"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade ordet skönhetsideal;.

 1. 1. När skönheten är odjuret : En studie om unga kvinnors attityder till framställningen av skönhetsingrepp på Instagram – med inriktning på deras självbild.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Smahl; Levi Shanni; [2022]
  Nyckelord :Instagram; gender; beauty; beauty ideal; beauty procedures; identity; attitudes; Instagram; genus; skönhet; skönhetsideal; skönhetsingrepp; identitet; attityder;

  Sammanfattning : Kroppens yttre utseende har varierande betydelser i människors liv, men alla har en uppfattning om hur de tänker och känner kring sin kropp. Vår kroppsuppfattning influeras oftast av yttre faktorer, inklusive sociala medier som presenterar innehåll som kan påverka vårt tankesätt. LÄS MER

 2. 2. Skönhetsingrepp - normaliserat eller stigmatiserat?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anton Engström; Emelie Nygren; [2022]
  Nyckelord :Plastic surgery; young women; ideal; stigma; body dissatisfaction; expectations; Skönhetsingrepp; unga kvinnor; ideal; stigma; kroppsmissnöje; förväntningar;

  Sammanfattning : It has become increasingly common to reconstruct the body with plastic surgery, but despite the increased scope of practice and a more liberal attitude to it, many who have undergone plastic surgery are branded as immoral and false. The purpose of the study is to increase the understanding of young women's driving forces to perform plastic surgery and whether plastic surgery is perceived to be normalized or stigmatized. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielever samtalar om skönhetsideal och mode genom historien : En kvalitativ studie av uttryck för historiemedvetande ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jacqueline Kostin; [2022]
  Nyckelord :Historiemedvetande; genus; skönhetsideal och mode; gymnasielever;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att synliggöra och problematisera gymnasieelevers föreställningar om skönhetsideal och mode genom olika tider. För att därigenom se om och hur eleverna använder ett genusperspektiv i sina uttryck för historiemedvetande. LÄS MER

 4. 4. En "hälsosam" bild av äldre i reklam

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Emmy Dahlberg; Amanda Johansson; Rasmus Fager; [2022]
  Nyckelord :Ålderism; Skönhetsideal; Reklam; Grafiska Designelement; Visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur normer kring åldrande kommuniceras visuellt i tidningsreklam. Undersökningens mål var att besvara hur ofta ålderstecken porträtteras visuellt i reklam, vilka visuella designelement porträtterar ålderstecken i ett urval reklambilder i tidningen Hälsa samt hur den visuella kommunikationen och budskapen skiljer sig mellan reklamen med män respektive kvinnor? Den använda metoden var en kvantitativ undersökning där förekomsten av ålderstecken samt typ av ålderstecken räknades. LÄS MER

 5. 5. Anorexia Nervosa : Vilken roll spelar dopamin, ghrelin och östrogen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ronja Olsson; [2022]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; ätstörningar;

  Sammanfattning : Anorexia Nervosa (AN) är en sjukdom då den drabbade svälter sig själv. Oftast är den drabbade en flicka i tonåren, men även pojkar och vuxna kvinnor och män kan drabbas. Prevalensen beräknas vara cirka en procent i västvärlden. Tidigare har forskningen fokuserat på den sociala sidan av saken, skönhetsideal och smalhets. LÄS MER