Sökning: "skönhetsideal i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden skönhetsideal i samhället.

 1. 1. Size Zero eller Size Hero? : En flermetodsforskning av hur Veckorevyn förhåller sig till sitt manifest Size Hero

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Palmberg; Olivia Ivarson; [2019]
  Nyckelord :plus size; body ideal; beauty ideal; normbreaking body; mixed method; plus size; kroppsideal; skönhetsideal; normbrytande kropp; flermetodsforskning;

  Sammanfattning : Det har länge varit känt att de kropps- och skönhetsideal som råder i samhället långt ifrån inkluderar alla typer av kroppar. Modebranschen har framförallt utmärkt sig på den här punkten, och det är väl känt att det allt som oftast är smala modeller som representeras i branschen. LÄS MER

 2. 2. Snyggare på Instagram : En studie om vad det innebär att som ung kvinna vara en del av en utseendefixerad digital värld

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lo Iverus; [2019]
  Nyckelord :Instagram; skönhetsideal; kvinnliga ideal; normativ femininitet; utseendepresentation; bekräftelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks unga kvinnors förhållningssätt till ideal, utseendepresentation och bekräftelse på Instagram, ett socialt medium för fotodelning. Undersökningen har utförts genom fem kvalitativa intervjuer med kvinnor i åldrarna 16–24 år som har öppna Instagramprofiler där de regelbundet publicerar bilder eller videor föreställande dem själva. LÄS MER

 3. 3. Autentiskt, men snyggt: En studie om konsumenters syn på etik gällande retuschering av till synes autentiska reklambilder

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sofie Strandberg; Sofie Zachrisson; [2018]
  Nyckelord :Retusch; reklambilder; etik; autentiska uttryck; skönhetsideal; naturlig skönhet;

  Sammanfattning : Retusch av reklambilder har länge varit omdiskuterat i samhället och idag är kanske debatten mer aktuell än någonsin med instiftandet av nya lagar kring retusch. Dagens reklambilder ämnar ge ett autentisk uttryck vilket gör det svårt för konsumenter att upptäcka retuschens inverkan och bedöma huruvida en bild är sann eller inte. LÄS MER

 4. 4. ”I need my own armor, and soon. What a silly queen I'd look if I was to slowly be flattened into a man.” : Normbrytande kvinnliga protagonister i Erika Johansens The Queen of the Tearling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elinor Roos; [2017]
  Nyckelord :Fantasy; Kvinnliga protagonister;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som utgångspunkt att genren fantasy inte enbart skall ses som eskapistisk utan som en möjlighet att behandla närliggande samhällsproblem som kan tydliggöras med hjälp av att läsaren blir satt i ett annat, helt främmande perspektiv. Utifrån detta undersöks ur ett genusvetenskapligt perspektiv två kvinnliga protagonister från Erika Johansens trilogi The Queen of the Tearling  med verken The Queen of the Tearling, The Invasion of the Tearling och The Fate of the Tearling. LÄS MER

 5. 5. Fat-shaming : En kritisk diskursanalys av hur fat-shaming realiseras språkligt på tre av Sveriges största internetforum

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anna Grip; [2016]
  Nyckelord :fat-shaming; stigmatisering; övervikt; fetma; tjock; kroppsaktivism; diskursanalys;

  Sammanfattning : I det moderna västerländska samhället skildras och uppmuntras sedan länge ett allt mer ouppnåeligt skönhetsideal, där det smala kroppsidealet står i fokus och avbildas som det önskvärda och överlägsna. I motsats porträtteras den tjocka kroppen som underlägsen och avvikande. LÄS MER