Sökning: "skönlitterär översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden skönlitterär översättning.

 1. 1. När ord öppnar flera dörrar. Om översättningen av mångtydighet i Cristina Peri Rossis ”La tarde del dinosaurio”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Christoffer Stuveback; [2018]
  Nyckelord :Cristina Peri Rossi; La tarde del dinosaurio; kreativt språk; mångtydighet; polysemi; imitativ strategi; spanska noveller; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. LÄS MER

 2. 2. Populariserad yta och vetenskapligt djup. Översättning av dubbelbottnade uttryck i en bok om evolutionsbiologi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Maria Warnefors; [2018]
  Nyckelord :Dinner with Darwin; Jonathan Silvertown; Analys och tolkning; Översättning; Litterära översättningar; Diskursanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i en översättning av andra kapitlet ur den populärvetenskapliga boken Dinner with Darwin av Jonathan Silvertown. Uppsatsen inleds med en källtextanalys och en redogörelse för den globala strategi som har använts vid översättningen. LÄS MER

 3. 3. Att säga, skratta och snäsa: Om översättningen av anföringsverben i en rysk prosatext

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Lars Mattias Nylinder; [2017]
  Nyckelord :Litterära översättningar; anföringsuttryck; Anföringsverb; Ganijeva; skönlitterär översättning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats kretsar kring min översättning av ett utdrag ur Alisa Ganijevas roman "Zjenich i nevesta". Inledningsvis redovisas en källtextanalys som tar upp kontext, teman, ironi, bildspråk samt textens narrativa egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Att göra det omöjliga : Poesiöversättning som litterär och social praktik

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Ebba Högström; [2017]
  Nyckelord :poesiöversättning; skönlitterär översättning; översättningssociologi; översättarstudier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett pragmatiskt perspektiv på nonsens: om översättning av nonsensvers i en science-fictionnovell av Cordwainer Smith

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Johannes Gillheim; [2017]
  Nyckelord :nonsensvers; Cordwainer Smith; pragmatik; science fiction; skönlitterär översättning; översättningsvetenskap; Litterära översättningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats grundar sig på en översättning av första hälften av Cordwainer Smiths science-fiction-novell ”Drunkboat”. Uppsatsen består av tre större avsnitt: en textanalys, en övervägandedel och en översättningsanalys. LÄS MER