Sökning: "skönlitterära böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden skönlitterära böcker.

 1. 1. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 3. 3. Arbete med skönlitteratur i läsutvecklingssyfte

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Azra Degirmendzic; [2018-08-08]
  Nyckelord :Läsutveckling; skönlitteratur; läsförståelse; lässtimulans;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete fördjupar jag mig i de yngre skolbarnens läsutveckling. Syftet med studien är att få kunskap om vad skönlitteratur bidrar med i elevers läsutvecklingsprocess. Jämfört med andra texttyper är skönlitteratur intressant att undersöka, då arbete med denna texttyp inte har någon etablerad struktur. LÄS MER

 4. 4. VARSÅGOD – En kartläggning och analys av översättningsmotsvarigheter till språkhandlingsmarkören please

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Anni Bjervås; [2018]
  Nyckelord :Please; artighetsuttryck; jämförande metod; språkhandlingsmarkör; språkhandlingsteori; språkhandlingsvillkor; unik enhet; översättning; dialoger litteratur ; korpuslingvistik; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker översättning mellan svenska och engelska av språkhandlingsmarkören please, vilken är knuten till språkhandlingen request och i detta språkpar utgör vad Tirkkonen-Condit (2004) benämner unik enhet. Undersökningen avser att svara på vilken effekt språkhandlingsmarkörens status som unik enhet kan få på språkhandlingsassociationer i översättningen av dialoger. LÄS MER

 5. 5. ”Tänk om jag hade fötts till tjej och blivit tvungen att ha leopardnylonstrumpor på mig!” : En studie om hur genus framställs i vanligt förekommande högläsningsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Pavlovic; [2018]
  Nyckelord :Gender; basic values; children s literature; literature didactics; reading aloud; book discussions; Guldmysteriet; SVJ; and Sandvargen; Genus; värdegrund; barnlitteratur; litteraturdidaktik; högläsning; boksamtal; Guldmysteriet; SVJ; och Sandvargen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze commonly read children’s literature from a gender perspective. The study also contains a discussion about what these books can convey to students and how they can be used in a didactic perspective. LÄS MER