Sökning: "skönlitteratur och bibeln"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden skönlitteratur och bibeln.

 1. 1. I faktakunskapens tidevarv : Hur läsning av skönlitteraturen kan brygga utbildning och bildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Linus Christenson; [2019]
  Nyckelord :Bildning; Faktakunskap; Läsarter; Religionskunskap; Skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att undersöka om arbete med skönlitteratur och skilda läsarter i religionskunskapsundervisningen kan uppfylla både utbildnings- som bildningsmål. Genom textanalys har tre textbidrag undersökts och tolkats. LÄS MER

 2. 2. Tjänarinnornas berättelser : En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Jennifer Ögren; [2019]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; cultural criticism; intertextuality; Tjänarinnans berättelse; intertextualitet; dialogicitet; kulturorienterad bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Margaret Atwoods dystopiska roman Tjänarinnans berättelse (The Handmaid’s Tale) från år 1985 fick åter uppmärksamhet år 2017 när teveseriens första säsong, baserad på romanen, hade premiär. I berättelsen skildras tjänarinnan Offreds liv i republiken Gilead, före detta USA, där infertilitet är ett av de stora problemen. LÄS MER

 3. 3. Bibliska motiv i Harry Potter and the Deathly Hallows : En intertextuell undersökning

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Embla Kolenda; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; Nya Testamentet; New Testament; intertextualitet; intertextuality; Lina Sjöberg; bibliska motiv; biblical motifs; Bibeln och skönlitteratur; the Bible and fiction; Bibeln och populärkultur; the Bible and popular culture;

  Sammanfattning : Populärkultur uppstår inte i ett vakuum. Det är inte konstigt att västerländsk populärkultur hämtar inspiration från Bibeln och västerländsk kristen kultur. Bokserien om Harry Potter tycks vara ett sådant exempel. Jag är intresserad av det intertextuella mötet mellan Harry Potter-böckerna och Bibeln. LÄS MER

 4. 4. Som en spegel av sig själv : Ickepedagogiska texters användning i gymnasieskolans religionskunskapsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikUtbildningsvetenskap

  Författare :Viktoria Byström; [2014]
  Nyckelord :religion; religionspedagogik; religionsdidaktik; pedagogik; didaktik; Bibeln; urkunder; ickepedagogiska texter;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka ickepedagogiska texter som används i gymnasieskolans religionsundervisning samt i vilket syfte lärarna väljer att använda dem. Med begreppet ”ickepedagogiska texter” menas texter som inte, som läroböcker och skrivna i pedagogiskt syfte, utan mer autentiska texter som exempelvis artiklar, urkunder, prosa och lyrik. LÄS MER

 5. 5. Det behornade ansiktet En transtextuell analys mellan Hjalmar Söderbergs Jahves eld och andra Moseboken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Daniel Abrahamsson; [2011-09-23]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Jahves eld; Exodus; andra Moseboken; karan; cornuta; Mose horn; Gérard Genette; transtextualitet; hypertextualitet; intertextualitet; skönlitteratur och bibeln; litteraturvetenskap och religion;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze the transtextual relationship between Hjalmar Söderberg's Jahves eld (The Fire of Yahweh, 1918) and the Book of Exodus. A limitation was set to just focus on the theme regarding the horned face of Moses, which Söderberg extensively discussed in his book, both through narrative and commentary. LÄS MER