Sökning: "skönlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 1559 uppsatser innehållade ordet skönlitteratur.

 1. 1. Vilka faktorer påverkar mellanstadieelevers motivation till läsning av skönlitteratur? : En litteraturöversikt om motivation till läsning av skönlitteratur i tryckt form.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Baumgarten Kinsch; Lisa Karlsson; Sanel Kara; [2024]
  Nyckelord :Läsning; Mellanstadieelever; Motivation; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som påverkarmellanstadieelevers motivation till läsning av skönlitteratur. Forskning visar att eleversmotivation till läsning har minskat över tid, vilket gör forskningsområdet mer aktuellt ännågonsin. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteraturens roll i elevers läsning och självförtroende : En kvalitativ undersökning om lärares syn på skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2024]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; högläsning; dialogisk högläsning; förskoleklass; språkutveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskar vi F–3–lärares uppfattningar om hur användningen av skönlitteratur i undervisningen kan påverka läsförmågan hos elever med lässvårigheter och hur detta samtidigt kan påverka elevernas självförtroende. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som huvudsakligt datainsamlingsverktyg, har vi analyserat och tolkat resultaten med stöd av relevant teori och tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. En litteraturstudie om motivation och språkutveckling via läsning hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Nahid Haidari; Lore Kizilarslan; [2024]
  Nyckelord :Läsa; läsförståelse; motivation; ordförståelse; skönlitteratur; språk och språkutveckling;

  Sammanfattning : Forskning visar att läsning bidrar till elevernas språkutveckling, samt har stor inverkan på fantasi och inlevelse. Syftet med detta examensarbete är att undersöka de olika nyckelfaktorerna som berör elevernas läsförmågor. LÄS MER

 4. 4. Gå till sida: vart då? : En kvantitativ studie i tillgänglighet, utbud och motivationsrelaterade aspekter inom hypertextuell skönlitteratur för lågstadieelever i svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jacob Skog; Niclas Larsson; [2024]
  Nyckelord :Hypertext; tillgänglighet; utbud; läsmotivation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker tillgängligheten och utbudet av hypertextuell skönlitteratur i skol- och kommunbibliotek. Förutom antal och placering av hypertextuella böcker graderades även böckerna efter de faktorer som påverkar intern och extern motivation för att kunna analysera dessas korrelation. LÄS MER

 5. 5. Språklig och berättarteknisk komplexitet i långa litterära bokserier riktade till F-3 : En språk- och litteraturdidaktisk studie av långserieböcker och deras lärarhandledningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Johanna Bengtsson; Ellie Uggla; [2024]
  Nyckelord :Långseriebok; Lärarhandledning i skönlitterär läsning; litterär repertoar; LIX; LasseMajas Detektivbyrå; PAX; Handbok för superhjältar; Musse Helium;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur elevers möjlighet till språklig utveckling och utveckling av litterär repertoar kan påverkas av läsning av långserieböcker och det innehåll som de tillhörande lärarhandledningarna lyfter fram. Vidare kommer en diskussion om lärarens kompensatoriska uppdrag att föras i förhållande till läsintresse, litterär repertoar och lärarhandledningarnas didaktiska val. LÄS MER