Sökning: "skörhet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet skörhet.

 1. 1. Clinical Frailty Scale på akutmottagningen : Faktorer som påverkar sjuksköterskors användning – en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jesper Lagerlöf Ljung; Benjamin Bekele; [2021]
  Nyckelord :barriers; CFS; Clinical Frailty Scale; emergency department; emergency nurse; ER nurse; facilitators; frailty; frail older adults; guideline; screening tool; akutmottagning; akutsjuksköterska; CFS; Clinical Frailty Scale; främjande faktorer; hindrande faktorer; rutin; screeningverktyg; sköra äldre; skörhet;

  Sammanfattning : Background: By the year 2030 the prognosis is that one fourth of the Swedish population will be 65 years or older. An age group that today stands for 40 percent of all the daily visits in the Swedish emergency departments. Nearly half of them are 80 years or older. LÄS MER

 2. 2. Den äldre traumapatienten - faktorer som påverkar omvårdnaden i omhändertagandet : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Lundblad; Emeline Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elderly; Frailty; Nursing care; Trauma; Omvårdnad; Skörhet; Trauma; Äldre;

  Sammanfattning : Trauma definieras som skador som uppkommer av kraftigt våld. Dessa skador kan medföra hot mot individens liv och hälsa eller risk för allvarlig kvarstående funktionsnedsättning. Med den åldrande populationen i samhället finns ett behov av ändring av fokus i traumaomhändertagandet och omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. UNDERWEAR FOR PEOPLE LIKE YOU AND MAYBE ME - En kvalitativ studie om hur kvinnorna i Lindex reklamkampanj Underwear for people like you and me framställs.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Vanja Andersson; [2020-09-18]
  Nyckelord :Skönhetsideal; reklamkampanjer; normativ femininitet; representation; kvinnokroppen; framställning.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kvinnorna i Lindex kampanj Underwear for peoplelike you and me framställs, samt undersöka hur kampanjen kan förstås utifrån enstörre kontext gällande normativ femininitet, representation och inkludering.Teori: Stuart Halls teorier kring representation, Beverly Skeggs teorier kring normativfemininitet. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsåtgärder för att förebygga skörhet hos äldre: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jana Palmcrantz; Berhane Tesfu; [2020]
  Nyckelord :elderly; frailty; literature review; preventive nursing measures; Förebyggande omvårdnadsåtgärder; Litteraturöversikt; Skörhet; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ökande äldre befolkning innebär stigande krav på hälso- och sjukvården och ökade samhällskostnader vilket gör det högst aktuellt att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande vård av äldre. Skörhet är ett komplext och multidimensionellt syndrom vilket kännetecknas av funktionsnedgång och förminskad motståndskraft. LÄS MER

 5. 5. Legitimerade psykoterapeuters upplevelser av utmaningar och möjligheter i psykodynamisk terapi med gravida : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Andrea Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Pregnancy; Psychotherapy; Antenatal; Depression; Treatment; Attachment; Graviditet; Psykoterapi; Antenatal; Depression; Behandling; Anknytning;

  Sammanfattning : Inledning: Antenatal depression är en riskfaktor förknippad med ej fullgången graviditet, anknytningssvårigheter och förlossningsdepression. Ny forskning framhåller att den havande kvinnans psykiska mående kan ha påverkan på fostrets utveckling. LÄS MER