Sökning: "skövde sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden skövde sjuksköterskor.

 1. 1. ”Fake it til you make it”- Att vara sjuksköterska på frontlinjen under en pandemi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Weronika Breska; Martina Ideskär; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; knowledge; Impotence; fear; gratitude; Covid-19; kunskap; maktlöshet; rädsla; tacksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor kommer alltid besitta en viktig roll i vårdandet av patienter där samhällsfarliga sjukdomar existerar. Covid-19 har resulterat i en förändrad vård och det finns idag bristande kunskaper kring hur svenska sjuksköterskor upplevde vården under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Vårda under en pandemi : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda inneliggande patienter med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Engsbäck; Sofie Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; experience; knowledge; nurse; nursing; Covid-19; omvårdnad; kunskap; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 upptäcktes det nya coronaviruset Covid-19 som idag är en samhällsfarlig sjukdom som hotar hälsan hos miljontals människor världen över. Medvetna om att den egna hälsan hotas möter sjuksköterskorna med värdighet de Covid-19-smittade patienterna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av administrativt arbete inom omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christian Holm; Thérèse Novik; [2021]
  Nyckelord :Administrative work; documentation; experiences; nursing care; nurses; work environment; arbetsmiljö; dokumentation; omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor spenderar mycket av sin arbetstid med dokumentation och samordning med andra vårdinstanser. Omfattande information om komplexa resurskrävande patienter är en nyckelfaktor för ett säkert överlämnande mellan avdelningar och sjuksköterskor. Dokumentationsarbetet sker nästan uteslutande i IT-baserade miljöer. LÄS MER

 4. 4. Fetma & övervikt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors motiverande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mimmi Magnusson; Felicia Helgesson; [2021]
  Nyckelord :obesity; overweight; nurses; primary care; counselling; fetma; övervikt; sjuksköterskor; primärvård; rådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma och övervikt är ett ökande problem globalt och är idag ett utav världens största folkhälsoproblem. Primärvården är ett första steg inom fetmarådgivning och sjuksköterskors hälsofrämjande arbete ses vara av betydande för att patienter med fetma och övervikt ska lyckas med sin viktminskning, vilket kan medföra ett ökat välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser när deras barn insjuknat i akut lymfatisk leukemi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Andersson; Elin Envall; [2021]
  Nyckelord :Acute lymphoblastic leukemia; Experience; Information; Parents; Akut lymfatisk leukemi; Föräldrar; Information; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar 300 000 barn i cancer och akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancersjukdomen hos barn. Sjukdomen innebär intensiva behandlingar som kommer påverka barnet men även barnets föräldrar. LÄS MER