Sökning: "ska d"

Visar resultat 1 - 5 av 1002 uppsatser innehållade orden ska d.

 1. 1. Palestinska flyktingars särskilda flyktingsstatus - En studie av den moderna tolkningen av andra stycket i artikel 1 D i flyktingkonventionen ur ett EU-rättsligt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; EU-rätt; Migrationsrätt; Palestinska flyktingar; Flyktingkonventionen; UNRWA; Artikel 2 D; asylprocess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt flyktingkonventionen har inte alla flyktingar rätt till flyktingstatus. Palestinska flyktingar, som åtnjuter skydd eller bistånd från UNRWA, hör till de som exkluderas från konventionens tillämpningsområde. LÄS MER

 2. 2. Battery Coolant Manifold Optimization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelyn Johansson Korsner; Sofia Petersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att nå de klimatmål som EU och 195 andra länder satt upp i Parisavtalet, är det nödvändigt att minska koldioxidutsläppen. Större fokus på elfordon med nollutsläpp och transporter behövs för att minska behovet av fossila bränslen som bensin och diesel. LÄS MER

 3. 3. Ett automatiserat arbetssätt för fotografering av skärförslitning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hanna Högström; Felix Bergsman; [2022]
  Nyckelord :skärförslitning; fotografering av skärförslitning; förslitningstyper; robot;

  Sammanfattning : Sandvik Coromants utvecklingsavdelning (R&D) genomför bearbetningstester och dokumenterar arbetet grafiskt. Vid bearbetningen fotograferas skärförslitning manuellt med hjälp av ett mikroskop. När teknikern fotograferar skäret är det vanligt att bildernainte tas i samma vinkel och skärförslitningen blir därför svår att följa. LÄS MER

 4. 4. Polisstudenters fysiska förmåga mellan olika utbildningsformer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emilia Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Physical fitness; physical tests; police students; police training; Swedish police education; Fysisk förmåga; fysiska tester; polisstudenter; polisutbildning; utbildningsformer;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god fysisk förmåga bland poliser är en förutsättning för att polisyrket ska kunna utföras på ett säkert sätt. Polisstudenters fysiska förmåga i relation till de krav som ställs som polis är en omfattande och betydande del inom polisutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Engineered imaging scaffolds for cryo-EM of small proteins of interest

  Master-uppsats, KTH/Proteinvetenskap

  Författare :Oscar Friberg; [2022]
  Nyckelord :Protein structure determination; single-particle cryo-EM; imaging scaffold; size limitation problem; affibody; YgjG.;

  Sammanfattning : Strukturbestämning av proteiner är viktigt för att kunna förstå deras funktion och en snabbt utvecklande metod inom fältet är kryoelektronmikroskopi. Storleksbegränsningar förhindrar en bredare applikation av metoden eftersom små proteiner har för låg signal i förhållande till bakgrund för att kunna visualiseras som enstaka partiklar i elektronmiksoskopibilder. LÄS MER