Sökning: "ska d"

Visar resultat 11 - 15 av 889 uppsatser innehållade orden ska d.

 1. 11. Kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dalill Arafat; Karolina Czerkinsky; [2019]
  Nyckelord :Critical Success Factors; Property Management; Real Estate; Real Estate Companies; Real Estate Market; Kritiska framgångsfaktorer; Fastighetsförvaltning; Fastigheter; Fastighetsbolag; Fastighetsmarknad;

  Sammanfattning : Stockholm upplever en ökad urbanisering, en fastighetsbransch som är i ständig tillväxt, denlängsta bostadskön i historien och en vakansgrad på kontorsfastigheter som är rekordlåg. Denintensiva marknadskonkurrensen tvingar fastighetsorganisationer att anta strategier för attsäkerställa överlevnad, tillväxt och utveckling i en snabbväxande miljö. LÄS MER

 2. 12. Att mäta grönska i staden : En effektivitetsstudie av grönytefaktormodeller

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Widell; Daniel Larsson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk planering; stadsplanering; grönyta; grönytefaktor; grönytefaktormodell;

  Sammanfattning : I samband med en tätare stad riskerar människors tillvaro försämras i anknytning till en brist på tillgång till naturen och dess ekosystemtjänster. Grönytor har en positiv effekt på människors hälsa och kan reglera olika aspekter av miljön, t.ex. temperatur och vattenavrinning. LÄS MER

 3. 13. Statuskod 451 ur ett IT-organisationsperspektiv : En explorative kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jasin Al Amin; [2019]
  Nyckelord :Statuskod; 451; IT-organisationer; HTTP; Internetsarkitekturen; 403; 404; 521; VPN; Felkoder;

  Sammanfattning : I takt med att internetinfrastrukturen växer har internet fått en allt större betydelse för människors liv och vardag. Vilket har orsakat ett problem för brottsförebyggande myndigheter och IT-organisationer att justera vad som är lagligt och olagligt på Internet då det inte existera rätt verktyg för justeringar. LÄS MER

 4. 14. Har fysisk aktivitet positiv effekt vid mild till måttlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Depression; depressiva symptom; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som kan delas in i tre undergrupper: mild, måttlig och svår. Var femte vuxen i Sverige får en depressionsdiagnos minst en gång under sin livstid. Inom några år kommer depression att vara det största folkhälsoproblemet enligt världshälsoorganisationen (WHO). LÄS MER

 5. 15. Galaterbrevet 6:6 : Vem ska dela vad?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Bengt Ödman; [2019]
  Nyckelord :κοινωνέω; ἀγαθά; ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς; κατηχουμενος; Galaterbrevet; Nya testamentet; Paulus; tolkning; understöd; delaktighet; katekumen; lärare; elev;

  Sammanfattning : Galatians 6:6 is commonly interpreted as instructing pupils to provide material support to their teachers, in return for the teaching received. It does not seem, however, that this is what the immediate context is about. LÄS MER