Sökning: "ska d"

Visar resultat 21 - 25 av 944 uppsatser innehållade orden ska d.

 1. 21. Portabel EKG : Med möjlighet att trådlöst överföra och behandla EKG-data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System; Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Richard Bengtsson; Joel Lindgren; [2020]
  Nyckelord :ECG; BLE; Electronics; WCT; Elektronik; BLE; EKG; Nordic Thingy 52; WCT;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och om dessa hjärtfel kan konstateras i ett tidigt stadie är chansen för att överleva hos den drabbade mycket hög. Detta projekt gick ut på att designa ett modulbaserat och portabelt EKG-system som kan mäta minst sju avledningar och trådlöst överför EKG-data till en dator eller mobil där det sparas för analys vid ett senare tillfälle. LÄS MER

 2. 22. Snabba glasögon : En självstudie av avistaövning för el- samt klassisk gitarr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Oskar Rognås; [2020]
  Nyckelord :sheet music reading; learning process; design theory; video documentation; d; guitar; diary; sight reading; notläsning; lärandeprocess; designteori; videodokumentation; loggbok; gitarr; avista;

  Sammanfattning : I tid och otid har elgitarrister fått dras med stigmat att vara bristfälliga notläsare. Rimligtvis borde det gå att lösa med lite övning, men hur ska en strukturera upp sådan övning och ger det några resultat? Deras motparter i den klassiska genren åtnjuter inte samma stämpel, tack vare dess långa tradition av notläsning. LÄS MER

 3. 23. Ordering and inventory control at ARPS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Hedvig Orvenholt; Hedda Trönnberg; [2020]
  Nyckelord :Inventory control; order planning; production planning; cost-optimal; cost efficiency; quantity discounts; storage limitation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract Title Ordering and inventory control of raw materials at AR Packaging Systems Authors Hedda Trönnberg and Hedvig Orvenholt Supervisors Ph.D. Jan Olhager, Lund University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Management and Logistics Max Ivarsson, Supply Chain Specialist, AR Packaging Systems AB Examiner Ph.D. LÄS MER

 4. 24. Generell tredjemansrevision : avseende bestämmelsens förenlighet med legalitetsprincipen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Pongwan; [2020]
  Nyckelord :skatterevision; tredjemansrevision; generell tredjemansrevision; legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I uppsatsen utreds huruvida bestämmelsen som stadgas i 41 kap. 2 § andra stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) (SFL) är förenlig med den skatterättsliga legalitetsprincipen. Bestämmelsen reglerar både tredjemansrevision och generell tredjemansrevision. LÄS MER

 5. 25. Lagerstyrning och materialhantering på ett medelstort företag

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Paula Musa; [2020]
  Nyckelord :lagerhållning; materialförsörjning; lagerdesign; artikelklassificering; materialhantering; lagringsmetoder.;

  Sammanfattning : I avhandlingen har syftet varit att undersöka ett produktionsföretags materialhantering och observera hur lagerstyrningen utförts på ett lager. Detta med avseende för att kunna besvara på frågeställningen med anknytning till syftet. LÄS MER