Sökning: "ska d"

Visar resultat 21 - 25 av 889 uppsatser innehållade orden ska d.

 1. 21. Markvederlag vid fastighetsreglering - En studie om tillämpningen av FBL 5 kap. 2 §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Albin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; fastighetsreglering; ändamålsenligt; FBL 5 kap. 2 §; markvederlag; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Chapter 5 article 2 of the Property Formation Act reads that the person who forfeitsland shall be compensated with land primarily. This means that the principal rule isthat land shall be compensated with land, but when this is not deemed appropriated compensation in money is acceptable. LÄS MER

 2. 22. Utveckling av testmiljö för kommunikation inom hälso- och sjukvården med stöd för standarden FHIR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Engman; Anders Olsson; [2019]
  Nyckelord :rivta; fhir; inera; utveckling;

  Sammanfattning : För att svenska vårdsystem skall kunna kommunicera med varandra har Inera som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utformat en standard för hur vårdinformation skall struktureras. Denna standard kallas Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg – tekniska anvisningar (RIVTA) och består av en uppsättning regler, så kallade tjänstekontrakt. LÄS MER

 3. 23. Simundervisning genom grupparbete En pedagogisk innovation där elever leder grupparbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Saga Kullenbäck Balafoutis; [2018-07-23]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Grupparbete; pedagogisk innovation; monitorundervisning; simundervisning; pedagogik;

  Sammanfattning : Examensarbete inom Magisterprogrammet Titel: Simundervisning genom grupparbeteFörfattare: Saga Kullenbäck BalafoutisTermin och år: VT18Kursansvarig institution: Department of Food and Nutrition, and Sport Science.Handledare: Dean Barker Ph. D. Examinator: Peter Korp Ph. LÄS MER

 4. 24. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ANVÄNDNING AV SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maja Džeko; Mariella Pozzi; [2018-06-29]
  Nyckelord :Kritiska framgångsfaktorer; Business Intelligence; Self-Service; Self-Service BI;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) is often used by organizations to make beneficial deci-sions but BI is not designed to be used by everyone. Difficulties with the use of BI led to the development of an option: Self-Service Business Intelligence (SSBI). LÄS MER

 5. 25. Digitala visioner möter praktikens utmaningar : En kvalitativ studie av pedagogers erfarenheter kring användande av digitala verktyg i skolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Carina Knöös; [2018]
  Nyckelord :digitala verktyg; läsa digitalt; skolutveckling; digital klyfta;

  Sammanfattning : Internationella och nationella råd och direktiv om digitalisering i samhället är grund för utmaningar för skolan. Digital kompetens anses som en nyckelkompetens för livslångt lärande. Det skapar utmaningar för skolan att utveckla denna kompetens på olika nivåer. LÄS MER