Sökning: "ska jag jobba med en ny"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden ska jag jobba med en ny.

 1. 1. Rörsjöskolan Zenith, Akustik - Transformation - Skolmiljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johannes Ellebrant; [2019]
  Nyckelord :Skolarkitektur; Akustik; Transformation; Skolmiljö; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag arbetat med att transformera om en gammal spårvagnsverkstad till en högstadieskola - en idé som kanske inte är särskilt unik då byggnaden redan har byggts om till skola. Jag försöker på nytt ge byggnaden en mer relevant funktion i hopp om att avsaknaden av stram budget och krav på ett snabbt genomförande ska resultera i ett mer inspirerande projekt. LÄS MER

 2. 2. Tankar kring färg och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Amanda Rådahl; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag fokuserat på färg och färgens roll för arkitekturen. Jag har försökt undersöka ämnet brett och skapa mig en bild av vad färg har för betydelse för arkitektur och hur färgen påverkar ett arkitektoniskt uttryck. LÄS MER

 3. 3. Årstafältets skola och aktivitetscenter

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Årstafältet; skola; aktivitetscenter;

  Sammanfattning : Uppgiften i årets kandidatprojekt har handlat om lärandemiljöer. Den delen som jag har valt att jobba med har varit en del av en mellan- och högstadieskola för ca 540 elever på Årstafältet i Stockholm. Min del av programmet bestod av matsal, aula, elevhälsa, administration, specialsalar samt idrottshallar. LÄS MER

 4. 4. Riket sal

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan; Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lode Kuylenstierna; Dag Kuylenstierna; [2017]
  Nyckelord :Rikets sal; Dag Kuylenstierna; Lode Kuylenstierna; Genetik; biologi; upplösningstillstånd; orginal; kopia; masteressä; fri konst; Adam och Eva; konst; enäggstvilling; essä; fiktion; kirali; Människan; Kungliga Konsthögskolan; Jesus Kristus; tvillingbror; Jönköping; Ryhov; tumör;

  Sammanfattning : Master essä skriven i relation till examensutställningen av tvillingskulpturen Homo digitalis på galleri Mejan. Rukets sal är även en kortare utdrag av filmprojektet; Mina sanna lögners historia som under 2017 är under utveckling år 2017 med stöd av Region Jönköpings Län. LÄS MER

 5. 5. ”Ska jag jobba med en ny, gud vad jobbigt. Dom kan ju ingenting” : En undersökning om socialisationsprocesser för nyanställda

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Malin Andersson; Lisa Reine; [2016]
  Nyckelord :socialization; leadership; organizational culture; new employees; peer relationships; social environment; socialisation; ledarskap; organisationskultur; nyanställda; kollegiala relationer; social miljö;

  Sammanfattning : Denna studie grundar sig i att rekryteringsbehoven inom vård och omsorg i Sverige ökarenligt SKL (2015). Personalbristen leder till en konkurrens om arbetskraft blandorganisationer. En lösning på detta problem är kunskap och förståelse för människorssocialisation, med fokus i arbetslivet. LÄS MER