Sökning: "skabb"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet skabb.

 1. 1. Mårdhunden – ett hot mot europeiska ekosystem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sandra Carlén; [2015]
  Nyckelord :Nyctereutes procyonoides; mårdhund; invasiv; raccoon dog; alien;

  Sammanfattning : Mårdhunden är en invasiv art i Europa och har tack vare sin generalistiska diet, hög reproduktivitet och stor anpassningsbarhet lyckats etablera sig i stora delar av Nord-, Öst- och Centraleuropa. Den introducerades i tidigare västra Sovjetunionen mellan 1929 och 1955 med syftet att få ett nytt pälsdjur att jaga. LÄS MER

 2. 2. Varför blir inte barnen av med sina huvudlöss?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Linda Hermansson Albien; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Över hela världen anses huvudlusen (Pediculus humanus capitis) vara den vanligaste ektoparasiten hos människa. I Sverige säljs det ca 100 000 förpackningar med avlusningsmedel varje år, så problemet är uppenbart. Resistensutveckling hos huvudlöss tros vara en viktig orsak till ökningen av dessa parasiter. LÄS MER

 3. 3. Prevalens och riskfaktorer för juvereksem hos mjölkkor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Malin Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :Sverige; Östergötland; mjölkgrop; lösdrift; ras; laktationsnummer; laktationsdag; juverexteriör; Treponema spp.;

  Sammanfattning : Juvereksem är hudskador hos mjölkkor lokaliserade vid juvrets främre anfästning till bukväggen och/eller klyftan mellan de främre juverfjärdedelarna. Det har tidigare inte gjorts några prevalensstudier avseende juvereksem i Sverige och det är oklart varför juvereksem utvecklas, även om bidragande riskfaktorer har presenterats i studier från utlandet. LÄS MER

 4. 4. Välfärd i ekologisk och konventionell grishållning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Tina Danielsson; [2007]
  Nyckelord :ekologisk; svinhållning; välfärd; hälsa; fysiologi; beteende;

  Sammanfattning : Organic animal husbandry has received a lot of criticism lately. The aim of this literature review was to examine if the rules and principles of organic pig farming give better or worse welfare in comparison to the conventional systems in Sweden. Health, physiology and behaviour have been used as indicators of welfare in this study. LÄS MER

 5. 5. Prevalens av Sarcoptes scabiei hos thailändska gatuhundar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Daniel Fant; [2005]
  Nyckelord :sarcoptes; scabiei; s. scabiei; rävskabb; skabb; gatuhundar; prevalens; thai; thailand; hund; hundar; seroprevalens; serologi; ELISA; demodex; makroskopiska ektoparasiter; fästingar; löss; loppor; fästing; lus; loppa; hudförändringar;

  Sammanfattning : The aim of present study was to evaluate the prevalences of Sarcoptes scabiei in Thai stray dogs. The study was performed in Pattaya, Thailand, and included 62 stray dogs, all cross-breeds. Degree and type of skin lesions, and presence of macroscopic ectoparasites were recorded for each individual. LÄS MER