Sökning: "skadar"

Visar resultat 11 - 15 av 268 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 11. ’’Glädjen är större än rädslan’’ : en kvalitativ studie om ridning och rädsla

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Fanny Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :ridsport; häst; norm; jargong; stallkultur; instruktör; undervisning; motivation;

  Sammanfattning : This study examined adults’ experiences and perceptions about riding and fear and why they ride despite a feeling of fear. Equestrian sports are the eighth largest sport in Sweden with about half a million practitioners in all ages. LÄS MER

 2. 12. Aqueous self-assembly behaviour alteration derived from primary structure changes of model peptides

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Marcus Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :Model peptides; self-assembly; SAXS; FTIR; CD; physical chemistry; fysikalisk kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Understanding of the self-assembly behaviour of peptides is of great interest within several different areas such as neurodegenerative diseases, biotechnology, and peptide pharmaceuticals. In this work we have compared the impact on the self-assembly behaviour derived from systematic changes of the primary structure of A8K, where A denotes alanine and K lysine. LÄS MER

 3. 13. Yttrandefriheten, bara en naiv form av dogmatism? : En kritisk normativ studie av den liberala synen på yttrandefrihet och dess förenlighet med minoriteters rättigheter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Molin; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; Hatiska yttringar; Minoriteter; Minoritetsrätt; Värdighet; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : Alla medborgare i en demokratisk stat skall ha en möjlighet att yttra, forma och påverka både den privata likväl som den offentliga sfären där yttrandefriheten utgör en vital roll. Det finns emellertid en utvidgad oro idag att yttrandefriheten i verkligheten underminerar och hindrar utsatta minoriteter i samhället från att ta del av demokratins egenskaper. LÄS MER

 4. 14. From trash to treasure

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maja Dahlbom; [2020]
  Nyckelord :reuse; neighbourhood close; circular business models; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today we wear and tear objects and materials, in line with the linear economy. By instead reusing, the need for new production decreases, and so the extraction of raw materials, greenhouse gas emissions and generation of waste. By increasing the reuse rate, we can strive towards a circular economy and climb EUs waste hierarchy. LÄS MER

 5. 15. Belastningsskador bland unga fotbollsspelare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Dronsfield; Thomas Andrén Bahnson; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka om ungdomar riskerar att ådra sig överbelastningsskador på grund utav sitt idrottande. Studiens frågeställningar är: 1. LÄS MER