Sökning: "skadar"

Visar resultat 16 - 20 av 268 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 16. SKADAS DJUR AV EN FÖRTIDA DÖD? : Argument för och emot the Deprivation View

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sara Bäcksbacka; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att svara på frågeställningen om djur som kor och grisar kan skadas av en förtida död. Som utgångspunkt används the Deprivation View, en teori som säger att en förtida död skadar individen eftersom den blir berövad på framtida positiva upplevelser och njutningar. LÄS MER

 2. 17. Utforskandet av det nya materialet White Wood

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Kerollos Jalal; [2020]
  Nyckelord :White Wood; Materialdriven Design; MDD; Hållbarhet; Biobaserade material; RISE;

  Sammanfattning : Jordens resurser används åt att tillfredsställa människans livsstil vilket har lett till att jorden har börjat säga ifrån genom klimatförändring eftersom den inte klarar av det som människan gör. Hållbarhet är ett av de viktigaste ämnena i dagens samhälle och aldrig har det varit viktigare att tänka på miljön och hur man inte skadar den. LÄS MER

 3. 18. Performance evaluation and development of contact solutions for flexible organic solar cells

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Bastiaan Hamer; [2020]
  Nyckelord :Organic electronics; printed electronics; OPV; solar cell; renewable energy; Organisk elektronik; tryckt elektronik; OPV; solcell; förnybar energi;

  Sammanfattning : In today’s society many non-renewable and environmentally harming energy sources are used to facilitate people’s everyday energy demands. This causes ecosystems to break down, global temperatures to rise, pollution and many more critical long lasting problems. LÄS MER

 4. 19. Life cycle assessment of DHA produced by microalgae using food waste : Assessing global warming, fossil energy use and effects on biodiversity

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Bartek; [2020]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; docosahexaenoic acid DHA ; biodiversity loss; volatile fatty acids VFA ; global warming; sustainable development; Livscykelanalys LCA ; dokosahexaensyra DHA ; biodiversitet; flyktiga fettsyror VFA ; global uppvärmning; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Biodiversity is a key component for life on Earth since it contributes to clean water, fresh air and food security. Today, fatty fish farmed in aquaculture is the main Omega 3 source consumed by humans, including the essential fatty acid docosahexaenoic acid (DHA). DHA origin from plants and accumulate in fish via the marine food web. LÄS MER

 5. 20. Sveriges jordbrukshistorias nya kapitel. Hur kan Sverige uthärda en global matsäkerhetskris?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Hugo Herdenberg; [2020]
  Nyckelord :Climata change; agriculture; food security; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The global phenomenon of climate change will influence everyone, it is just a question of how much. Agriculture is one of the areas in which climate change will have a great impact. The basis of this paper consists of a literature search and two interviews with experts on climate change and agriculture. LÄS MER