Sökning: "skadar"

Visar resultat 21 - 25 av 268 uppsatser innehållade ordet skadar.

 1. 21. How do iodized nucleotides fragment due to photoactivation?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Materialteori

  Författare :Ebba Koerfer; [2020]
  Nyckelord :Radiation therapy; radioactive iodine treatment; fragmentation; DNA;

  Sammanfattning : Cancer is the second leading cause of death worldwide and affects millions of people every year. Furthermore, the available treatments often lead to severe side effects, thus improving radiation treatment is meaningful. LÄS MER

 2. 22. Kränkande behandling i förskolan : Enkätstudie om förskollärares uppfattning av kränkande behandling och likabehandlingsarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Lo Eriksson; Louise Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; kränkande behandling; likabehandling; trakasserier;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att öka kunskapen kring kränkande behandling inom förskolan. Med enkätstudie som metod undersökte vi hur förskollärare uppfattar likabehandlingsarbetet kring barn som blir utsatta för kränkande behandling inom förskolan. Att utsättas för kränkande behandling skadar självkänslan och självbilden hos barnet. LÄS MER

 3. 23. Huntingtin gene profiling, towards allele-specific treatment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Mimmi Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Huntington’s disease; huntingtin lowering; allele-selective; HD animal models; Huntingtons sjukdom; huntingtin sänkning; allel-specifik; Huntington djurmodeller;

  Sammanfattning : Huntington diseases(HD) is a fatal autosomal neurodegenerative genetic disorder, caused by a CAG trinucleotide repeat expansion in the huntingtin (HTT) gene, resulting in a toxic gain-of-function in the mutant huntingtin protein(mHTT). To date, there is no approved treatment to either cure or halt the course of HD. LÄS MER

 4. 24. Vem har ansvar över de utsatta filippinska barnen? : En kvalitativ studie om svenska aktörers arbete kring live-streamade sexuella övergrepp på filippinska barn

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Cassandra Bergström; Tove Helgodt; [2020]
  Nyckelord :Online sexual exploitation of children; OSEC; WCST; Live-streamed child sexual abuse; Philippines; Child victim; Child; Internet; Social work; Globalization; Technique; Livestreamade sexuella övergrepp; Sexuell exploatering; Barn; Internet; Sexuella övergrepp; Webbkamera; Livesända övergrepp; Filippinerna; Socialt arbete; Globalisering; Teknik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker olika svenska aktörers arbete mot live-streamade sexuella övergrepp på filippinska barn samt deras syn på ansvarstagande gällande fall där svenska förövare begår detta brott. Det finns fyra svenska rättsfall där svenska män dömts för att ha beställt, regisserat och bevittnat sexuella övergrepp på barn i dagsläget. LÄS MER

 5. 25. ”Vi borde behandla plasten som guld” - En kvalitativ studie med fokus på omställning till cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Fröling; Emilia Persson; [2019-06-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avfall skadar och påverkar hela vårt ekosystem negativt samtidigt som det också avgör hur mycket nya resurser vi behöver utvinna. Cirkulär ekonomi ses i många fall som ett tillvägagångssätt för mer lämplig avfallshantering där fokus ligger på återvinningen av resurser där plast spelar en viktig roll. LÄS MER