Sökning: "skadeförebyggande träning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden skadeförebyggande träning.

 1. 1. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 2. 2. Nackträningsinterventioner för att förebygga sportsrelaterade hjärnskakningar bland ungdomar - leder nackträning till ökad nackstyrka? : En strukturerad litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Gabriel Rodriguez Carvajal; Pontus Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Contact sports; head kinematic; isometric training; prevention.; Kontaktidrott; huvudkinematik; isometrisk träning; prevention.;

  Sammanfattning : Introduktion: Sportrelaterade hjärnskakningar drabbar minst 1.6 till 3.8 miljoner idrottare varje år i USA. Idrottare aktiva inom olika kontaktidrotter har en relativ ökad risk att drabbas av hjärnskakningar. LÄS MER

 3. 3. CrossFit-atleters tankar och erfarenheter kring axelskador, axelbesvär och skadepreventiva strategier : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Elise Henriksson; Aaron Tran; Axel Öberg; [2022]
  Nyckelord :Funktionell träning; Skadeprevention; Skuldra; Idrottsskador; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Axelskador är den vanligaste skadetypen inom träningsformen CrossFit. Evidensen för skadeprevention inom CrossFit är bristande och det finns inga skadepreventiva program inom sporten. LÄS MER

 4. 4. Överbelastningsskador hos unga basketspelare : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ramme Haag; [2022]
  Nyckelord :Överbelastningsskada; basket; träningsvolym;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överbelastningsskador, definierade som skador utan en specifik, identifierbar händelse för deras uppkomst kan vara ett stort problem inom idrotten. Basket är en av världens mest populära sporter och är en idrott med explosiv karaktär där överbelastningsskador ofta förekommer. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter och tankar HOS Innebandyinstruktörer på Nationell idrottsutbildning (NIU) kring Skadeförebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jesper Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Barn-; och ungdomsidrott; beteendemedicin; fysioterapi; idrottsmedicin; idrottsskador; primärprevention.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Ungdomsinnebandyn är förknippad med en hög skadeincidens och en stor del av skadorna anses möjliga att förebygga med skadeförebyggande åtgärder. Dock råder det en osäkerhet kring hur det skadeförebyggande arbetet fungerar i praktiken på Nationell Idrottsutbildning (NIU). LÄS MER